Giải bài 1, 2, 3 trang 96 Vở bài tập Toán 5 tập 2

0
72
Rate this post

Giải bài tập trang 96 bài phép chia Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Tính…

1. Tính :

a.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 96 Vở bài tập Toán 5 tập 2

b. (frac{{14}}{{15}}:frac{7}{{20}}) =

 ({9 over 8}:{{27} over {16}}) =

2. Tính nhẩm :

a. 52 : 0,1 =

52 ⨯ 10 =

0,47 : 0,1 =

0,05 : 0,1 = 

b. 87 : 0,01 = 

87 ⨯ 100 = 

54 : 0,01 =

42 : 0,01 =

c. 15 : 0,25 =

32 : 0,25 =

18 : 0,5 =

24 : 0,5 =

3. Tính bằng hai cách :

a.  ({9 over 5}:{{17} over {15}} + {8 over 5}:{{17} over {15}}) =

 ({9 over 5}:{{17} over {15}} + {8 over 5}:{{17} over {15}}) =

b. 0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25 =

0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25 =

Bài giải

1.

a.

b. 

2.

a. 52 : 0,1 = 520

52 ⨯ 10 = 520

0,47 : 0,1 = 4,7

0,05 : 0,1 = 0,5

b. 87 : 0,01 = 8700

87 ⨯ 100 = 8700

54 : 0,01 = 5400

42 : 0,01 = 4200

c.  (15:0,25 = 15:{1 over 4} = 60)

(18:0,5 = 18:{1 over 2} = 36)

(24:0,5 = 24:{1 over 2} = 48)

3.

a.({9 over 5}:{{17} over {15}} + {8 over 5}:{{17} over {15}})

Cách 1:

(eqalign{
& = {9 over 5} times {{15} over {17}} + {8 over 5} times {{15} over {17}} cr
& = {{9 times 3} over {17}} + {{8 times 3} over {17}} cr
& = {{27 + 24} over {17}} = {{51} over {17}} = 3 cr} )

 Cách 2:

(eqalign{
& = left( {{9 over 5} + {8 over 5}} right):{{17} over {15}} cr
& = {{17} over 5}:{{17} over {15}} cr
& = {{17} over 5} times {{15} over {17}} = 3 cr} )

b. 0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25

Cách 1:

(eqalign{
& = 0,9:{1 over 4} + 1,05:{1 over 4} cr
& = 0,9 times 4 + 1,05 times 4 cr
& = 3,6 + 4,2 = 7,8 cr} )

Cách 2:

(eqalign{
& = left( {0,9 + 1,05} right):0,25 cr
& = 1,95:{1 over 4} cr
& = 1,95 times 4 = 7,8 cr} )

 Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-96-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp