Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 18 Vở bài tập Toán 4 tập 1

0
86
Rate this post

Giải bài tập trang 18 bài so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 4: Chiều cao của từng bạn trong nhóm học tập là…

1. Điền dấu >,

989 … 999

85 197 … 85192

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 18 Vở bài tập Toán 4 tập 1

2002 … 999

85192 … 85 187

4289…4200 + 89

85 187 …85 187

2. Các số 7683 ; 7836 ; 7863 ; 7638 viết theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn là:……………………………………

b) Từ lớn đến bé là:…………………………………………………………….

3. a) Khoanh vào số bé nhất:

 9281 ;         2981 ;          2819;           2891.

 b) Khoanh vào số lớn nhất:

 58 243 ;       82 435 ;         58 234 ;        84 325.   

4. Chiều cao của từng bạn trong nhóm học tập là:

Lan cao: 1m 35cm = 135cm

Liên cao: 1m 4dm = 140cm

Hùng cao: 1m47cm = 147cm

Cường cao: 141cm = 141cm

 

Viết tên các bạn đó lần lượt theo thứ tự:

a) Từ cao đến thấp                                                                   

b) Từ thấp đến cao

Bài giải:

1. Điền >,

989

85 197 > 85192

2002 > 999

85192 > 85 187

4289 = 4200 + 89

85 187 > 85 187

2. Các số 7683 ; 7836 ; 7863 ; 7638 viết theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn là: 7638 ; 7683 ; 7836 ; 7863.

b) Từ lớn đến bé là: 7863 ; 7836 ; 7683 ; 7638.

3. a) Khoanh vào số bé nhất: 2819

b) Khoanh vào số lớn nhất: 84 325

4. Chiều cao của từng bạn trong nhóm học tập là:

Lan cao: 1m 35cm = 135cm

Liên cao: 1m 4dm = 140cm

Hùng cao: 1m47cm = 147cm

Cường cao: 141cm = 141cm

Viết tên các bạn trong nhóm lần lượt theo thứ tự:

a) Từ cao đến thấp

b) Từ thấp đến cao

Hùng

Cường

Liên

Lan

Lan

Liên

Cường

Hùng

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-18-vo-bai-tap-toan-4-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp