Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 30 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
77
Rate this post

Giải bài tập trang 30 bài ôn tập bảng đơn vị đo độ dài Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm…

Đề bài

1. Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm

a) 1 tấn = ……………tạ

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 30 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

    1 tạ = …………….yến

    1 yến = …………..kg

    1 tấn = …………kg

b) 1kg = …………….yến

    1kg =…………….tạ

    1kg = ……………tấn

    1kg = ……………kg

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 27 yến = …………kg                   380 kg = ……………yến

   380 tạ = …………kg                     3000kg = …………..tạ

   49 tấn = …………kg                     24 000kg = ……….tấn

b) 1kg 25g = ……..g                       6080g = ………kg……..g

    2kg 50g = …………g                   47 350 kg = ……tấn….kg

3. >;

6 tấn 3 tạ………….63 tạ                          

3050kg…………3 tấn 6 yến

13kg 807 g ………..138hg 5g

({1 over 2}) tạ…………70kg

4. Người ta thu hoạch ở ba thửa ruộng được 2 tấn dưa chuột. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 1000kh dưa chuột, thửa ruộng thứ hai thu hoạch được bằng ({1 over 2}) số dưa chuột của thửa ruộng thứ nhất. Hỏi thửa ruộng thứ ba thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam dưa chuột?

Đáp án

1. Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm

a) 1 tấn = 10 tạ

    1 tạ = 10 yến

    1 yến = 10 kg

    1 tấn = 1000 kg

b) 1kg = ({1 over {10}}) yến

    1kg = ({1 over {100}}) tạ

    1kg = ({1 over {1000}}) tấn

    1kg = ({1 over {1000}}) kg

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 27 yến = 270 kg                         380 kg = 38 yến

   380 tạ =  38 000 kg                     3000kg =  30 tạ

   49 tấn = 49 000 kg                      24 000kg = 24 tấn

b) 1kg 25g = 1025 g                      6080g = 6 kg 80 g

    2kg 50g = 2050 g                   47 350 kg = 47 tấn 350 kg

3.  >;

6 tấn 3 tạ   =   63 tạ                          

3050kg   

13kg 807 g   >    138hg 5g

({1 over 2}) tạ  

4. 

Bài giải

2 tấn = 2000 kg

Số ki-lô-gam dưa chuột thửa ruộng thứ hai thu hoạch được:

1000 : 2 = 500 (kg)

Tổng sản lượng dưa chuột thu hoạch được của thửa ruộng thứ nhất và thứ hai:

1000 + 500 = 1500 (kg)

Số ki-lô-gam dưa chuột thửa ruộng thứ hai thu hoạch được:

2000 – 1500 = 500 (kg)

Đáp số: 500 kg

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-30-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp