Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 23 SGK Toán 5

0
66
Rate this post

Giải bài tập trang 23 bài ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng SGK Toán 5. Câu 1: Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau…

Bài 1 trang 23 sgk toán 5

Bài 1. Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau :

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 23 SGK Toán 5

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo khối lượng liền nhau:

– Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé;

– Đơn vị bé bằng  đơn vị lớn.

Bài làm


Bài 2 trang 24 sgk toán 5

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 18 yến = … kg                              b) 430 kg = … yến

200 tạ = .. kg                                       2500kg = … tạ

35 tấn = … kg                                      16 000kg = … tấn

c) 2kg 326g = … g                             d) 4008g = … kg … g

6kg 3g = … g                                       9050 kg = … tấn … kg

Bài làm

a) 18 yến = 180 kg                              b) 430 kg = 43 yến

200 tạ = 20 000 kg                                       2500kg = 25 tạ

35 tấn = 35 000 kg                                      16 000kg = 16 tấn

c) 2kg 326g = 2326 g                             d) 4008g = 4 kg 8 g

6kg 3g = 6003 g                                       9050 kg = 9 tấn 50kg

                            


Bài 3 trang 24 sgk toán 5

Bài 3.

  

2 kg 50g … 2500g                      6090kg … 6 tấn 8kg

13kg 85g … 13kg 805g              ( frac{1}{4}) tấn … 250 kg

Bài làm

2 kg 50g 6 tấn 8kg

13kg 85g


Bài 4 trang 24 sgk toán 5

Bài 4. Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

Tóm tắt:

Giải

1 tấn = 1000 kg

Ngày thứ hai bán được : 300 x 2 = 600 (kg)
Hai ngày đầu bán được : 300 + 600 = 900 (kg)
Ngày thứ ba bán được : 1000 – 900 = 100 (kg)
Đáp số: 100kg đường.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-23-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp