Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 19 SGK Toán 4

0
67
Rate this post

Giải bài tập trang 19 bài dãy số tự nhiên SGK Toán 4. Câu 1: Viết số tự nhiên liền sau của mỗi số sau vào ô trống…

Bài 1, bài 2 Tiết 14 trang 19 sgk Toán 4

Bài 1. Viết số tự nhiên liền sau của mỗi số sau vào ô trống:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 19 SGK Toán 4

Hướng dẫn giải:

6

7

          

29

30

          

99

100

          

100

101

 

1000

1001

Bài 2.  Viết số tự nhiên liền trước của mỗi số sau vào ô trống:

Hướng dẫn giải:

11

12

          

99

100

          

999

1000

          

1001

1002

          

9999

10000

          

 


 

 Bai


Bài 3, bài 4 Tiết 14 trang 19 sgk Toán 4

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chầm để có ba số tự nhiên liên tiếp:

a) 4; 5;…

b) ….; 87; 88

c) 896; …898.

d) 9; 10;…..

e) 99; 100;….

g) 9998; 9999;….

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 909; 910; 911;….;…..;….;….;…..

b) 0; 2; 4; 6;…;…..;….;….;…..;….;…..

c) 1;3; 5; 7;….;…..;….;…..;….;…..

Hướng dẫn giải:

Bài 3

a) 4; 5;6

b) 86; 87; 88

c) 896; 897;898.

d) 9; 10;11

e) 99; 100;101.

g) 9998; 9999;10000

Bài 4

a) 909; 910; 911; 912; 913; 914; 915;916

b) 0; 2; 4; 6;8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

c) 1;3; 5; 7;9; 11; 13; 15; 17; 19;21

Trường


Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-19-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp