Giải bài 1, 2, 3 trang 18 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
66
Rate this post

Giải bài tập trang 18 bài ôn tập về giải toán Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tổng hai số là 100. Tỉ số của hai số đó là 3/7 . Tìm hai số đó….

Đề bài

1. a) Tổng hai số là 100. Tỉ số của hai số đó là ({3 over 7}) . Tìm hai số đó.

    b) Hiệu hai số là 55. Tỉ số của hai số là ({4 over 9}). Tìm hai số đó.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 18 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

2. Một thúng đựng trứng gà và trứng vịt có tất cả 116 quả. Số trứng gà bằng ({1 over 3}) số trứng vịt. Hỏi trong thúng có bao nhiêu quả trứng gà,bao nhiêu quả trứng vịt?

3. Vườn hoa của nhà trường là hình chữ nhật có chu vi 160m và chiều rộng bằng ({2 over 3}) chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của vườn hoa đó.

b) Người ta để ({1 over {24}}) diện tích vườn hoa làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi bằng bao nhiêu mét vuông?

Đáp án

1. a) Tổng hai số là 100. Tỉ số của hai số đó là ({3 over 7}) . Tìm hai số đó.

Ta có sơ đồ:

 

Bài giải:

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 7 = 10 (phần)

Số bé là: (100 times {3 over {10}} = 30)

Số lớn là: 100 – 30 = 70 hoặc (100 times {7 over {10}} = 70)

Đáp số: Số bé: 30

              Số lớn: 70

b) Hiệu hai số là 55. Tỉ số của hai số là . Tìm hai số đó.

 

Bài giải:

Hiệu số phần bằng nhau là: 9 – 4 = 5 (phần)

Số bé là: (55 times {4 over 5} = 44)

Số lớn là: 55 + 44 = 90 hoặc (55 times {9 over 5} = 99)

Đáp số: Số bé:44

            Số lớn: 99

2. Một thúng đựng trứng gà và trứng vịt có tất cả 116 quả. Số trứng gà bằng số trứng vịt. Hỏi trong thúng có bao nhiêu quả trứng gà,bao nhiêu quả trứng vịt?

 

Bài giải:

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 3 = 4 (phần)

Số trứng gà đựng trong thùng là: 116 : 4 = 29 (trứng gà)

Số trứng vịt đựng trong thùng là: 116 – 29 = 87 (trứng vịt)

Hoặc : (116 times {3 over 4} = 87) (trứng vịt)

Đáp số: Số bé: 29

             Số lớn: 87

3. Vườn hoa của nhà trường là hình chữ nhật có chu vi 160m và chiều rộng bằng ({2 over 3}) chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của vườn hoa đó.

Bài giải

Tổng số phần bằng nhau là : 2 + 3 = 5 (phần)

Tổng chiều dài và chiều rộng vườn hoa là:

160 : 2 = 80 (m)

Chiều rộng vườn hoa hình chữ nhật:

({{80 times 2} over 5} = 32(m))

Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật:

80 – 32 = 48 (m) hoặc ({{80 times 3} over 5} = 48,,(m))

Đáp số: Chiều rộng: 32m

           Chiều dài: 48m

b) Người ta để ({1 over {24}}) diện tích vườn hoa làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi bằng bao nhiêu mét vuông?

Bài giải

Diện tích vườn hoa là:

32 x 48 = 1536 (m2)

Diện tích để làm lối đi là:

(1536 times {1 over {24}} = 64,({m^2}))

Đáp số: 64m2

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-18-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp