Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 23 SGK Toán lớp 5

0
81
Rate this post

Giải bài tập trang 23 bài ôn tập bảng đơn vị đo độ dài SGK Toán lớp 5. Câu 1: Viết cho đầy đủ bằng đơn vị đo khối lượng sau…

Bài 1 trang 23 sgk toán lớp 5

Bài 1. a) Viết cho đầy đủ bằng đơn vị đo khối lượng sau:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 23 SGK Toán lớp 5

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo khối lượng liền nhau:

– Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé;

– Đơn vị bé bằng  đơn vị lớn.

Trả lời:


Bài 2 trang 23 sgk toán 5

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 135m = … dm             b) 8300m = … dam                   c) 1mm = …cm

342dm = … cm                    4000m = … hm                        1cm = … m    

15cm = … mm                     25 000m = … km                     1m = … km

Bài làm

a) 135m = 1350 dm             b) 8300m = 830 dam                   c) 1mm = ( frac{1}{10}) cm

342dm = 3420 cm                    4000m = 40 hm                         1cm = ( frac{1}{100}) m    

15cm = 150 mm                      25 000m =25 km                         1m = ( frac{1}{1000}) kmBài 3 trang 23 sgk toán 5

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 4km 37m = … m                       b) 354dm = … m … dm
    8m 12cm = … cm                           3040m = … km … m
Giải
a) 4km 37m = 4037m                          b)  354dm = 35m 4dm
    8m 12cm = 812cm                                3040m = 3km 40m.


Bài 4 trang 23 sgk toán 5

Bài 4. Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791 km. Quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường đó 144km. Hỏi:

a) Đường sắt từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
b) Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Bài làm

Đường sắt từ Đà Năng đến TP. Hồ Chí Minh dài:

791 + 144 = 935 (km)
Đường sắt từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh dài:
791 +935 = 1726 (km)
Đáp số: a) 935km
            b) 1726km.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-23-sgk-toan-lop-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp