Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 4 SGK Toán 5

0
88
Rate this post

Giải bài tập trang 4 bài ôn tập khái niệm về phân số SGK Toán 5. Câu 1: a) Đọc các phân số; b) Nêu tử số và mẫu số của từng phân số trên…

Bài 1 trang 4 SGK Toán 5

Bài 1. a) Đọc các phân số:

(frac {5}{7});  (frac {25}{100});  (frac {91}{38});  (frac {60}{17});   (frac {85}{1000}).

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 4 SGK Toán 5

b) Nêu tử số và mẫu số của từng phân số trên.

Hướng dẫn giải:

a) Năm phần bảy; hai mươi lăm phần một trăm (hoặc hai mươi lăm phần trăm); chín mươi mốt phần ba mươi tám; sáu mươi phần mười bảy; tám mươi lăm phần nghìn).

b) .


Bài 2 trang 4 SGK Toán 5

Bài 2. Viết các thương dưới dạng phân số: 3 : 5; 75 : 100; 9 : 17.

Hướng dẫn giải:

3 : 5 = (frac {3}{5}) ;      75 : 100 = (frac {75}{100});     9 : 17 = (frac {9}{17}).


Bài 3 trang 4 SGK Toán 5

Bài 3. Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1:

32; 105; 1000.

Hướng dẫn giải:

32 = (frac {32}{1});    105 = (frac {105}{1});      1000 = (frac {1000}{1}).


Bài 4 trang 4 SGK Toán 5

Bài 4. Viết số thích hợp vào ô trống:

a) 1 = (frac {6}{square });              b) 0 = (frac {square }{5}).

Hướng dẫn giải:

a) 1 = ;         b) 0 = .

Gỉaibaitap.me

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-4-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp