Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán 5

0
65
Rate this post

Giải bài tập trang 28 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông…

Bài 1, 2 trang 28 sgk toán 5

Bài 1.

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán 5

6m2 35dm2; 8m2 27dm2; 16m9dm2; 26dm2.

b) Viết các số sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét vuông:

4dm2 65cm2;   95cm2; 102dm8cm2.

Giải

a) 6m2 35dm= 6m2 + ( frac{35}{100}) m2 

  ( =6frac{35}{100}) m2 ;

8m2 27dm= 8m2 + ( frac{27}{100}) m2 

( =8frac{27}{100}) m2 ;

16m9dm= 16m+ ( frac{9}{100}) m

( =16frac{9}{100}) m

26dm= ( =frac{26}{100}) m2 .

b) 4dm2 65cm= 4dm2 + ( frac{65}{100}) dm2 

   ( =4frac{65}{100}) dm2 ;

95cm= ( frac{95}{100}) dm2 ;

102dm8cm= 102dm+ ( frac{8}{100}) dm

( =102frac{8}{100}) dm

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

3cm5mm= … mm

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 35            B. 305             C. 350              D. 3500

Giải

Chọn B.


Bài 3, 4 trang 29 sgk toán 5

Bài 3. Điền dấu > ,

a) 2dm2 7cm2 … 207cm2      b) 300mm2  …  2cm2 89mm2 

3m2 48 dm2 … 4m2             61 km2 … 610hm2     

Giải

a) 2dm2 7cm2 = 207cm2     b) 300mm2  >  2cm2 89mm2 

3m2 48 dm2 2             61 km2 > 610hm2     

Bài 4. Để lát nền một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi căn phòng đỏ có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể ?

Giải

Diện tích một viên gạch là :

40 x 40= 1600 (cm2)

Diện tích căn phòng là :

1600 x 150 = 240 000 (cm2) hay 24m2

Đáp sổ: 24m2.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-28-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp