Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
71
Rate this post

Giải bài tập trang 35 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông (theo mẫu)…

Đề bài

1. a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông (theo mẫu)

Mẫu: (3{m^2}65d{m^2} = 3{m^2} + {{65} over {100}}{m^2} = 3{{65} over {100}}{m^2})

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

6m258dm2 = ……………………………

19m27dm2 = …………………………….

43dm2       = …………………………….

b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét vuông

9cm258mm2 = ………………………….

15cm28mm2 =…………………………..

48mm2         = ………………………….

2. > ;

71dam2 25m2…………..7125m2

801cm2…………8dm210mm2

12km2 5hm2…………..125hm2

58m2……….580dm2

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 1m2 25cm2 = …………cm2 là:

A. 125             B. 1025           C. 12 500             D. 10 025

4. Để lát sàn một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 200 mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng 20cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bằng bao nhiêu mét vuông?

Đáp án

1. a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông (theo mẫu)

Mẫu: (3{m^2}65d{m^2} = 3{m^2} + {{65} over {100}}{m^2} = 3{{65} over {100}}{m^2})

(matrix{{6{m^2}58d{m^2} = {rm{ 6}}{{rm{m}}^2} + {{58} over {100}}{m^2} = 6{{58} over {100}}{m^2}} hfill cr {19{m^2}7d{m^2} = {rm{ 19}}{{rm{m}}^2} + {7 over {100}}{m^2} = 19{7 over {100}}{m^2}} hfill cr {43d{m^2} = {rm{ }}{{43} over {100}}{m^2}} hfill cr} ) 

b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét vuông

(matrix{{9c{m^2}58m{m^2} = ,9c{m^2} + {{58} over {100}}c{m^2} = 9{{58} over {100}}c{m^2}} hfill cr
{15c{m^2}8m{m^2} = 15c{m^2} + {8 over {100}}c{m^2} = 15{8 over {100}}c{m^2}} hfill cr {48m{m^2} = {{48} over {100}}c{m^2}} hfill cr} ) 

2. . > ;

71dam2 25m2  = 7125m2

801cm2  >  8dm210mm2

( Vì 801 cm2 = 800 cm2 +1 cm= 8dm2 100 mm2)

12km2 5hm2  > 125hm2

(Vì 12km2 5hm2  = 1200 hm2 + 5hm2 = 1205 hm2)

58m2  >  580dm2

(Vì 58m2 = 5800 dm2)

3. 

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của : 1m2 25cm2 = 10 025 cm2

Vậy chọn D.

4. 

Bài giải

Diện tích một mảnh gỗ hình chữ nhật là:

80 x 20  = 1600 (cm2)

Diện tích căn phòng

1600 x 200 = 320 000 (cm2) = 32 (m2)

Đáp số: 32m2


Sachbaitap.com

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-35-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp