Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 3 Vở bài tập Toán 5 tập 2

0
76
Rate this post

Giải bài tập trang 3 bài hình thang Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Nối mỗi hình với tên gọi tương ứng…

1. Nối mỗi hình với tên gọi tương ứng:

2. Cho các hình sau :

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 3 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Hãy viết “có” hoặc “không” thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

3. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Cho các hình: 

Số hình M cần thiết để ghép được hình N là :

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

4. Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được :

Bài giải

1.

Nối các hình với các từ tương ứng là:

2.

3. Chọn đáp án B.

4. 

 Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-3-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Giải bài tập trang 3 bài hình thang Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Nối mỗi hình với tên gọi tương ứng…

1. Nối mỗi hình với tên gọi tương ứng:

2. Cho các hình sau :

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 3 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Hãy viết “có” hoặc “không” thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

3. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Cho các hình: 

Số hình M cần thiết để ghép được hình N là :

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

4. Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được :

Bài giải

1.

Nối các hình với các từ tương ứng là:

2.

3. Chọn đáp án B.

4. 

 Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-3-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp