Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 98 SGK Toán 4

0
61
Rate this post

Giải bài tập trang 98 bài dấu hiệu chia hết cho 3 SGK Toán 4. Câu 1: Trong các số sau, số nào chia hết cho 3…

Kiến thức cần nhớ

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 98 SGK Toán 4

Giải bài tập

Bài 1:

Trong các số sau, số nào chia hết cho 3

231; 109; 1872; 8225; 92313

Giải

Trong các số đã cho, các số chia hết cho 3 là:

231; 1872; 92313

Bài 2

Trong các số sau, số nào không chia hết cho 3?

Giải

Trong các số đã cho, các số không chia hết cho 3 là:

502, 6823, 55553, 641311

Bài 3

Viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 3

Giải

Có thể viết như sau:

351; 648; 891

Bài 4. Tìm số thích hợp viết vào ô trống để được các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9

Giải 

511;   795;    2235

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-98-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp