Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 32 SGK Toán 5

0
64
Rate this post

Giải bài tập trang 32 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 2: Tìm x…

Bài 1, 2 trang 32 sgk Toán 5

Bài 1. 

a) 1 gấp bao nhiêu lần ( frac{1}{10}) ?

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 32 SGK Toán 5

b) ( frac{1}{10}) gấp bao nhiêu lần ( frac{1}{100}) ?

c) ( frac{1}{100}) gấp bao nhiêu lần ( frac{1}{1000}) ?

Giải

a) (1) gấp (10) lần ( frac{1}{10}) ;

b) ( frac{1}{10}) gấp (10) lần ( frac{1}{100}) ;

c) ( frac{1}{100}) gấp (10) lần ( frac{1}{1000}) ;

Bài 2. Tìm (x):

a) (x +  frac{2}{5}) = ( frac{1}{2}) ;                      b) (x – frac{2}{5}) = ( frac{2}{7}) ;

c) (xtimesfrac{3}{4}) = ( frac{9}{20}) ;                     d) (x :  frac{1}{7}) = 14.

Giải

a) (x +  frac{2}{5}) = ( frac{1}{2})                       b) (x –  frac{2}{5}) = ( frac{2}{7})

    (x = frac{1}{2}) – ( frac{2}{5})                            (x = frac{2}{7}) + ( frac{2}{5})

    (x ={5 over {10}} – {4 over {10}})                       (x={{10} over {35}} + {{14} over {35}})

    (x=  frac{1}{10})                                 (x =  frac{24}{35})

c) (x times  frac{3}{4}) = ( frac{9}{20})                       d) (x :frac{1}{7}= 14)

    (x =  frac{9}{20}) : ( frac{3}{4})                            (x = 14 timesfrac{1}{7}) 

    (x = {9 over {20}} times {4 over 3})                          (x = {{14 times 1} over 7} = {{7 times 2} over 7})                                                                (x = 2).     

    (x = {{9 times 4} over {20 times 3}} = {{3 times 3 times 4} over {5 times 4 times 3}})                           

    (x =frac{3}{5})                                   


Bài 3, 4 trang 32 sgk toán lớp 5

Bài 3. Một vòi nước chảy vào bể, giờ đầu chảy vào được ( frac{2}{15}) bể, giờ thứ hai chảy vào được ( frac{1}{5}) bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được bao nhiêu phần của bể ?

Giải

Giờ đầu vòi chảy được ( frac{2}{15}) bể, giờ thứ hai chảy vào được ( frac{1}{5}) bể nên vòi nước chảy trong (2) giờ được :

( frac{2}{15}+frac{1}{5}=frac{1}{3}) (bể)

Trung bình mỗi giờ vòi nước chảy được :

( frac{1}{3} : 2 =  frac{1}{6}) (bể)

Đáp sô’ : ( frac{1}{6}) bể.

Bài 4. Trước đây mua (5m) vải phải trả (60 000) đồng. Hiện nay giá bán mỗi mét vải đã giảm (2000) đồng. Hỏi với (60 000) đổng, hiện nay có thể mua được bao nhiêu mét vải như thế ?

Giải

Trước đây mua (5m) vải phải trả (60 000) đồng nên mỗi mét vải có giá là:

(60 000 : 5 = 12 000) (đồng)

Hiện nay giá bán mỗi mét vải đã giảm (2000) đồng nên giá mỗi mét vải hiện nay là:

(12 000 – 2000 = 10 000) (đồng)

Hiện nay giá mỗi mét vải là (10000) đồng nên với (60 000) đồng có thể mua được số mét vải là :

(60 000 : 10 000 = 6 (m))

Đáp số : (6m) vải.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-32-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp