Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
78
Rate this post

Giải bài tập trang 47 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Chuyển các phân số thập phân thành số thập phân (theo mẫu)…

Đề bài

1. Chuyển các phân số thập phân thành số thập phân (theo mẫu)

a) ({{162} over {10}} = 16{2 over {10}} = 16,2;,,,,,,,,,,,,,,,,{{975} over {10}} = …… = ………)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

b) ({{7409} over {100}} = ….. =…..;,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{806} over {100}} = ……. = ……..)

2. Chuyển các phân số thập phân thành số thập phân

a) ({{64} over {10}} = …….;,,,,,,,,,,,,,,{{372} over {10}} = ….;,,,,,,,,,,,,,,,,{{1954} over {100}} = …..)

b) ({{1942} over {100}} = ……;,,,,,,,,,,,,,,,,{{6135} over {1000}} = ……;,,,,,,,,,,,,,,{{2001} over {1000}} = …..)

3. Viết số thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu)

a) 2,1 dm = 21dm       9,75m = …..cm         7,08m = ….cm

b) 4,5m = ……dm         4,2m = …..cm         1,01m = …..cm

4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

 ({9 over {10}} = 0,9,,,;,,{{90} over {100}} = 0,90)                                       

Ta thấy: 0,9 = 0,90 vì…………

Đáp án

1. Chuyển các phân số thập phân thành số thập phân (theo mẫu)

a) ({{162} over {10}} = 16{2 over {10}} = 16,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{975} over {10}} = 97{5 over {10}} = 97,5)

b) ({{7409} over {100}} = 74{9 over {100}} = 74,09;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{806} over {100}} = 8{6 over {100}} = 8,06)

2. Chuyển các phân số thập phân thành số thập phân

a) ({{64} over {10}} = 6,4;,,,,,,,,,,,,,,,,,{{372} over {10}} = 37,2;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{1954} over {100}} = 19,54)

b) ({{1942} over {100}} = 19,42;,,,,,,,,,,,,,{{6135} over {1000}} = 6,135;,,,,,,,,,,,,,,,,,,\{{2001} over {1000}} = 2,001)

3. Viết số thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu)

a) 2,1 dm = 21dm       9,75m = 975cm       7,08m = 708cm

b) 4,5m = 45dm          4,2m = 420cm         1,01m = 101cm

4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

({9 over {10}} = 0,9,,,;,,{{90} over {100}} = 0,90)                                       

Ta thấy: 0,9 = 0,90 vì ({{90} over {100}} = {9 over {10}} = 0,9)

Vậy ({9 over {10}} = {{90} over {100}})

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-47-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp