Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 38, 39 SGK Toán 5

0
46
Rate this post

Giải bài tập trang 38, 39 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Chuyển các phân số thập phân sau đây thành hỗn số (theo mẫu)…

Bài 1 trang 38 phần luyện tập sgk Toán 5

Bài 1.

a) Chuyển các phân số thập phân sau đây thành hỗn số (theo mẫu):

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 38, 39 SGK Toán 5

(frac{162}{10});       (frac{734}{10});    (frac{5608}{100});    (frac{605}{100}).

b) Chuyển các hỗn số của phần a) thành số thập phân (theo mẫu):

Mẫu: (16tfrac{2}{10}) = 16,2

Hướng dẫn giải:

a) (frac{734}{10}) = (73tfrac{4}{10}) 

(frac{5608}{100}) = (56tfrac{8}{100}) 

(frac{605}{100}) = (6tfrac{5}{100}) 

b) (73tfrac{4}{10}= 73,4)

(56tfrac{8}{100}= 56,08)

(6tfrac{5}{100} = 6,05)


Bài 2 trang 39 phần luyện tập sgk Toán 5

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

 (frac{45}{10});          (frac{834}{10});     (frac{1954}{100});   (frac{2167}{1000});    (frac{2020}{10000}).

Hướng dẫn giải:

(frac{45}{10}) =  4,5 đọc là bốn phẩy năm

(frac{834}{10}) = 83,4 đọc là tám mươi ba phẩy bốn

(frac{1954}{100}) = 19,54 đọc là mười chín  phẩy năm mươi tư

(frac{2167}{1000}) = 2,167 đọc là hai phẩy một trăm sáu mươi bảy

(frac{2020}{10000}) = 0,2020 đọc là không phẩy hai nghìn không trăm hai mươi.


Bài 3 trang 39 phần luyện tập sgk Toán 5

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

(2,1m = ….dm)

(8,3m = …cm)

(5,27m =…. cm)

(3,15m = …cm)

Mẫu: (2,1m=21dm)

Cách giải:  (2,1m = 2{1 over {10}}m = 2m,,1,dm = 21dm)

Hướng dẫn giải:

(8,3m = 8,{3 over {10}},m = 8m,,3,dm = 830cm)

(5,27m = 5,{{27} over {100}},m = 5m,,27,cm = 527cm)

(3,15m = 3,{{15} over {100}},m = 3,m,,15,cm = 315cm)


Bài 4 trang 39 phần luyện tập sgk Toán 5

Bài 4.

a) Viết phân số (frac{3}{5}) dưới dạng phân số thập phân có mẫu là (10) và có mẫu số là (100)

b) Viết hai phân số thập phân mới tìm được thành hai số thập phân

c) Có thể viết (frac{3}{5}) thành những số thập phân nào?

Giải:

a) (frac{3}{5}) = (frac{3 . 2}{5.2}) = (frac{6}{10}) = (frac{6.10}{10.10}) = (frac{60}{100})

b) (frac{6}{10}=  0,6);  (frac{60}{100}= 0,60)

c) (frac{3}{5} = 0,6 = 0,60= 0,600= 0,6000=…)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-38-39-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp