Giải bài 1, 2, 3 trang 44 Vở bài tập Toán 4 tập 1

0
67
Rate this post

Giải bài tập trang 44 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 11. Câu 1a) Tổng hai số là 73, hiệu hai số là 29. Tìm số bé…

1. a) Tổng hai số là 73, hiệu hai số là 29. Tìm số bé.

b) Tổng hai số là 95, hiệu hai số là 47. Tím số lớn.

2. Một cửa hàng có 360m vải, trong đó số mét vải hoa ít hơn số mét vải các màu khác là 40m. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu mét vải hoa?

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 44 Vở bài tập Toán 4 tập 1

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 tấn 500kg = ……. kg

    2 yến 6kg = ……… kg

    2 tạ 40kg = ………. kg

b) 3 giờ 10 phút = ……… phút

    4 giờ 30 phút = ……… phút

    1 giờ 5 phút = ……… phút

Bài giải:

1. a)

Tóm tắt:

Bài giải

Hai lần số bé là:

73 – 29 = 44

Số bé là:

44 : 2 = 22

Đáp số: Số bé 22

b) 

Tóm tắt:

Bài giải

Hai lần số lớn là:

95 + 47 = 142

Số lớn là:

142 : 2 = 71

Đáp số: Số lớn 71

2.

Tóm tắt

Cửa hàng có: 360m vải

Số vải hoa ít hơn số vải khác là 40m

Số vải hoa có: ….m?

Bài giải

Hai lần số mét vải màu các loại là:

 360 + 40 = 400 (m)

Số mét vải màu các loại có trong cửa hàng là:

400 : 2 = 200 (m)

Số mét vải hoa có trong cửa hàng là:

200 – 40 = 160 (m)

Đáp số: Vải hoa 160m

3.

a) 2 tấn 500kg = 2500 kg

    2 yến 6kg = 26 kg

    2 tạ 40kg = 240 kg

 

b) 3 giờ 10 phút = 190 phút

     4 giờ 30 phút = 270 phút

     1 giờ 5 phút = 65 phút

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-44-vo-bai-tap-toan-4-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp