Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 50 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
82
Rate this post

Giải bài tập trang 50 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống…

Đề bài

1. Viết số thích hợp vào chỗ trống

Số thập phân gồm có

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 50 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Viết là

Năm đơn vị và chín phần mười

 

Bốn mươi tám đơn vị, bảy phần mười và hai phần trăm

 

Không đơn vị, bốn trăm linh bốn phần nghìn

 

Không đơn vị, hai phần trăm

 

Không đơn vị, năm phần nghìn

 

 

2. Viết phân số thập phân dưới dạng số thập phân (theo mẫu)

a) ({{27} over {10}} = 2,7,,,,,,,,,,,,,,,{{93} over {10}} = …..,,,,,,,,,,,,,,,{{247} over {10}} = ……)

b) ({{871} over {100}} = ……,,,,,,,{{304} over {100}} = …..,,,,,,,,,,{{4162} over {100}} = …..)

c) ({4 over {10}} = …….,,,,,,,,{4 over {100}} = …..,,,,,,,,,,,{4 over {1000}} = …..)

3. Viết các số 74,692; 74,926; 74,962 theo thứ tự từ bé đến lớn

4. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) ({{42 times 45} over {5 times 7}} = …………………….)

b) ({{54 times 56} over {7 times 9}} = ……………………)

Đáp án

1. Viết số thích hợp vào chỗ trống

Số thập phân gồm có

Viết là

Năm đơn vị và chín phần mười

5,9

Bốn mươi tám đơn vị, bảy phần mười và hai phần trăm

48,72

Không đơn vị, bốn trăm linh bốn phần nghìn

0,404

Không đơn vị, hai phần trăm

0,02

Không đơn vị, năm phần nghìn

0,005

 

2. Viết phân số thập phân dưới dạng số thập phân (theo mẫu)

a) ({{27} over {10}} = 2,7,,,,,,,,,,,,,,,{{93} over {10}} = 9,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{247} over {10}} = 24,7)

b) ({{871} over {100}} = 8,71,,,,,,,,,,,{{304} over {100}} = 3,04,,,,,,,,,,,,,,,,{{4162} over {100}} = 41,62)

c) ({4 over {10}} = 0,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,{4 over {100}} = 0,04,,,,,,,,,,,,,,{4 over {1000}} = 0,004)

3. Viết các số 74,692; 74,926; 74,962 theo thứ tự từ bé đến lớn

74,296  

4. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) ({{42 times 45} over {5 times 7}} = {{6 times 7 times 5 times 9} over {5 times 7}} = 6 times 9 = 54)

b) ({{54 times 56} over {7 times 9}} = {{6 times 9 times 7 times 8} over {7 times 9}} = 6 times 8 = 48)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-50-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp