Giải bài 1, 2, 3 trang 40 SGK Toán 5

0
87
Rate this post

Giải bài tập trang 40 bài số thập phân bằng nhau SGK Toán 5. Câu 1: Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn…

Bài 1 trang 40 sgk Toán 5

Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn:

a) 7,800;     64,9000;   3,0400

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 40 SGK Toán 5

b) 2001,300;    35,020;       100,0100

Hướng dẫn giải:

a) 7,800 = 7,8

 64,9000= 64,9

3,0400= 3,04

b) 2001,300 = 2001,3

 35,020= 35,02

100,0100= 100,01


Bài 2 trang 40 sgk Toán 5

Bài 2. Hãy viết thêm các chữ số (0) vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng có số chữ số bằng nhau (đều có ba chữ số)

a) (5,612);   (17,2);          (480,59)

b) (24,5);       (80,01);       (14,678)

Hướng dẫn giải:

a) (5,612)

(17,2= 17,200)

(480,59= 480,590)

b) (24,5 = 24,500)

(80,01= 80,010)

(14,678)


Bài 3 trang 40 sgk Toán 5

Bài 3. Khi viết số thập phân (0,100) dưới dạng số thập phân bạn Lan viết (0,100 =  frac{100}{1000}); bạn Mỹ viết (0,100 = frac{10}{100}); bạn Hùng viế( 0,100 = frac{1}{100}). Ai viết đúng, ai viết sai? Tại sao?

Giải

Vì (0,100 = 0,10= 0,1) nên Lan và Mỹ viết đúng

Vì (frac{1}{100}=  0,01) nên Hùng viết sai

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-40-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp