Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 45 Vở bài tập Toán 4 tập 1

0
79
Rate this post

Giải bài tập trang 45 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 3: Hai ô tô chuyển được 16 tấn hàng. Ô tô bé chuyển được ít hơn ô tô lớn 4 tấn hàng. Hỏi mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn hàng?…

1. Đặt tính rồi tính:

47985 + 26807                            93862 – 25836

87254 + 5508                              10000 – 6565

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 45 Vở bài tập Toán 4 tập 1

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 234 + 177 + 16 + 23 = 

b) 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99 =

3. Hai ô tô chuyển được 16 tấn hàng. Ô tô bé chuyển được ít hơn ô tô lớn 4 tấn hàng. Hỏi mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn hàng?

4. Biết rằng 4 năm về trước, tuổi của hai chị em cộng lại bằng 24 tuổi và tuổi của chị hơn em 8 tuổi. Tính tuổi của em hiện nay?

Bài giải:

1. 

2. 

a) 234 + 177 + 16 + 23 = (234 + 16) + (177 + 23)

                                      = 250 + 200

                                      = 450

b) 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99 = (1 + 99) + (2 + 98) + (3 + 97)

                                             = 100 + 100 + 100

                                             = 300

3. 

Tóm tắt:

Bài giải

Hai lần ô tô lớn chở được là:

16 + 4 = 20 (tấn)

Ô tô lớn chở được là:

20 : 2 = 10 (tấn)

Ô tô bé chở được là:

10 – 4 = 6 (tấn)

Đáp số:  Ô tô bé 6 tấn

Ô tô lớn 10 tấn

4. 

Tóm tắt:

Bài giải

Hai lần số tuổi của em cách đây 4 năm:

24 – 8 = 16 ( tuổi)

Số tuổi của em cách đây 4 năm là:

16 : 2 = 8 (tuổi)

Hiện nay số tuổi của em là:

8 + 4 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi

Sachbaitap.com

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-45-vo-bai-tap-toan-4-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp