Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 39 SGK Toán 4

0
71
Rate this post

Giải bài tập trang 39 bài phép cộng SGK Toán 4. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1, bài 2 Tiết 29 trang 39 sgk Toán 4

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 4682 + 2305                         b) 2968 + 6524

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 39 SGK Toán 4

   5247 + 2741                              3917 + 5267

Bài 2 Tính:

a) 4685 + 2347                          b) 186954 + 247436

   6084 + 8566                               514625 + 82398

   57969 + 814                               793575 + 6425

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)                                  b)                     

Bài 2 Học sinh tự đặt tính như bài 1, được kết quả như sau:

a) 4685 + 2347 = 7032                                       b) 186954 + 247436 = 434390

   6084 + 8566 = 14660                                           514625 + 82398 = 597023

   57969 + 814 = 58510                                           793575 + 6425 = 800000


Bài 3, bài 4 Tiết 29 trang 39 sgk Toán 4

Bài 3 Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trộng được tất cả bao nhiêu cây?

Bài 4 Tìm x:

a) x – 363 = 975 ;

b) 207 + x = 815

Hướng dẫn giải:

Bài 3: 

Số cây của huyện đã trồng được là:

  325 164 + 60 830  = 385994 cây

                          Đáp số 385994 cây

Bài 4 

a) x – 363 = 975 

   x = 975 + 363

   x = 1338

b) 207 + x = 815

              x = 815 – 207 

              x = 608

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-39-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp