Giải bài 1, 2, 3 trang 38 Vở bài tập Toán 4 tập 1

0
81
Rate this post

Giải bài tập trang 38 bài biểu thức có chứa hai chữ Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 11. Câu 1: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)…

1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

Mẫu: Nếu a = 2 và b = 1 thì a + b = 2 + 1 = 3

a) Nếu a = 2 và b = 1 thì a – b = ……………………

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 38 Vở bài tập Toán 4 tập 1

b) Nếu m = 6 và n = 3 thì m + n =……………………

                                          m – n = ……………………

                                          m n = ……………………

                                          m : n =……………………

 

2. Viết vào ô trống (theo mẫu)

a) 

a

b

a + b

a × b

3

5

8

15

9

1

 

 

0

4

 

 

6

8

 

 

2

2

 

 

b) 

c

d

c – d

c : d

10

2

8

5

9

3

   

16

4

   

28

7

   

20

1

   

3. Cho biết:

– Diện tích của môi ô vuông bằng 1cm

– Mỗi hình tam giác có diện tích bằng ({1 over 2}) cm2

– Viết số đo diện tích của mỗi hình dưới đây:

Bài giải:

1.

Mẫu: Nếu a = 2 và b = 1 thì a + b = 2 + 1 = 3

a) Nếu a = 2 và b = 1 thì a – b = 2 – 1= 1

b) Nếu m = 6 và n = 3 thì m + n = 6 + 3 = 9

                                          m – n = 6 – 3 = 3

                                          m  n = 6  3 = 18

                                          m : n = 6 : 3 = 2

2.

a)

a

b

a + b

a × b

3

5

8

15

9

1

10

9

0

4

4

0

6

8

14

48

2

2

4

4

b)

c

d

c – d

c : d

10

2

8

5

9

3

6

3

16

4

12

4

28

7

21

4

20

1

19

20

3.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-38-vo-bai-tap-toan-4-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp