Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 31 SGK Toán 5

0
83
Rate this post

Giải bài tập trang 31 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Một mảnh đất có hình vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 là hình chữ nhật với chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Tính diện tích mảnh đất đó bằng mét vuông…

Bài 3, 4 trang 31 sgk toán 5

Bài 3. Một mảnh đất có hình vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 là hình chữ nhật với chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Tính diện tích mảnh đất đó bằng mét vuông.

Giải

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 31 SGK Toán 5

Chiều dài thật của mảnh đất là :

5 x 1000 = 5000 (cm) hay 50m

Chiều rộng thật của mảnh đất là :

3 x 1000 = 3000 (cm) hay 30m

Diện tích của mảnh đất đó là :

50 x 30= 1500 (m2)

Đáp số: 1500m2.

Bài 4. 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Tính diện tích miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây :

A. 96cm2

B. 192cm2

C. 224cm2

D. 288cm2.

Suy nghĩ:

Chiều dài hình chữ nhật MNPQ là

8 + 8 + 8 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

24 X 12 = 288 (cm2)

Diện tích hình vuông EGHK là :

8 X 8 = 64 (cm2)

Diện tích miếng bia là :

288 – 64 = 224 (cm2)

Giải Khoanh vào C.


Bài 1, 2 trang 31 sgk toán 5

Bài 1. Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh (30cm). Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiều rộng (6m), chiều dài (9m) ? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể)

Giải

Diện tích nền căn phòng là :

(9 times 6 = 54 (m^2)) hay (5400dm^2)

(30cm = 3dm)

Diện tích một viên gạch là :

(3 times 3 = 9 (dm^2))

Số viên gạch cần dùng là :

(5400 : 9 = 600) (viên)

Đáp số: (600) viên gạch.

Bài 2. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiểu dài (80m), chiều rộng bằng ( frac{1}{2}) chiều dài.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, cứ (100m^2) thu hoạch được (50kg) thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Giải

a) Do chiều rộng bằng ( frac{1}{2}) chiều dài nên số đo chiều rộng là :

(80 : 2 = 40 (m))

Diện tích thửa ruộng là :

(80 times 40 = 3200 (m^2))

b) (3200m^2) so với (100m^2) thì gấp :

(3200 : 100 = 32) (lần)

Theo đề bài cứ (100m^2) thu hoạch được (50kg) thóc nên số thóc thu hoạch được là :

(50 times 32 = 1600 (kg)) hay (16) tạ

Đáp số: a) (3200m^2)

            b) (16) tạ thóc.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-31-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp