Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 SGK Toán 4

0
71
Rate this post

Giải bài tập trang 40 bài phép trừ SGK Toán 4. Câu 1: Tính…

Bài 1, bài 2 Tiết 30 trang 40 sgk Toán 4

Bài 1

a) 987864 – 783251                                                b) 839084 – 246937

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 SGK Toán 4

   969696 – 656565                                                     628450 – 35813

Bài 2. Tính:

a) 48600 – 9455                                                      b) 80000 – 48765

    65102 – 13859                                                        941302 – 298764

Hướng dẫn giải:

Bài 1 

a)                                       b)               

Bài 2

Học sinh tự đặt tính như bài 1, được kết quả như sau:

a) 48600 – 9455 = 39145                                                     b) 80000 – 48765 = 31235

    65102 – 13859 = 51243                                                        941302 – 298764 = 642538


Bài 3, bài 4 Tiết 30 trang 40 sgk Toán 4

Bài 3 Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 1730 km. Quảng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315 km. Tính quãng đường xe  lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 4 Năm nay học sinh của một tỉnh miền núi trồng được 214 800 cây, năm ngoái trồng được ít hơn năm nay80 600. Hỏi cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn giải:

Bài 3:

Độ dài đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh là:

1730 – 1315 = 415 (km)

                                                  Đáp số 415km

Bài 4

Năm ngoái học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là:

214800 – 80600 = 134200 (cây)

Cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là:

214800 + 134200 = 349000 (cây)

                                                     Đáp số: 349000 cây

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-40-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp