Giải bài 1, 2, 3 trang 46 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
79
Rate this post

Giải bài tập trang 46 bài hàng của số thập phân – đọc, viết số thập phân Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp…

Đề bài

1. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

a) Số 5,8 đọc là:…………………………

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 46 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

5,8 có phần nguyên gồm….. đơn vị; phần thập phân gồm………..phần mười

b) Số 37,42 đọc là………………………

37,42 có phần nguyên gồm…………….chục, …………đơn vị; phần thập phân gồm……….phần mười,…………phần trăm

c) Số 502,467 đọc là………………….

502,467 có phần nguyên gồm……………., phần thập phân gồm………………..

2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống

Số thập phân gồm có

Viết là

Ba đơn vị, chín phần mười

 

Bảy chục, hai đơn vị, năm phần mười, bốn phần trăm

 

Hai trăm, tám chục, chín phần mười, bảy phần trăm, năm phần nghìn

 

Một trăm, hai đơn vị, bốn phần mười, một phần trăm, sáu phần nghìn

 

 

3. Chuyển số thập phân thành hỗn số có chứa phân số thập phân (theo mẫu)

a) (3,5 = 3{5 over {10}};,,,,,,,,,,,,,,,,7,9 = …..;,,,,,,,,,,,,,,,12,35 = ……)

b) (8,06 = …;,,,,,,,,,,,,,,,,,,72,308 = …..;,,,,,,,,,,,,20,006 = ….)

Đáp án

1. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

a) Số 5,8 đọc là: năm phẩy tám

5,8 có phần nguyên gồm 5 đơn vị; phần thập phân gồm 8 phần mười

b) Số 37,42 đọc là ba mươi bảy phẩy bốn mươi hai

37,42 có phần nguyên gồm 3 chục, 7 đơn vị; phần thập phân gồm 4 phần mười, 2 phần trăm

c) Số 502,467 đọc là năm lẻ hai phẩy bốn trăm sáu bảy

502,467 có phần nguyên gồm 5 trăm, 0 chục, 2 đơn vị;phần thập phân gồm 4 phần mười, 6 phần trăm, 7 phần nghìn.

2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống

Số thập phân gồm có

Viết là

Ba đơn vị, chín phần mười

3,9

Bảy chục, hai đơn vị, năm phần mười, bốn phần trăm

72,54

Hai trăm, tám chục, chín phần mười, bảy phần trăm, năm phần nghìn

280,975

Một trăm, hai đơn vị, bốn phần mười, một phần trăm, sáu phần nghìn

102,416

 

3. Chuyển số thập phân thành hỗn số có chứa phân số thập phân (theo mẫu)

a) (3,5 = 3{5 over {10}};,,,,,,,,,,,,,7,9 = 7{9 over {10}};,,,,,,,,,,,,,,,,,12,35 = 12{{35} over {100}})

b) (8,06 = 8{6 over {100}};,,,,,,,,,,,,,,,,72,308 = 72{{308} over {1000}};\20,006 = 20{6 over {1000}})

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-46-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp