Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 42 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
48
Rate this post

Giải bài tập trang 42 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Tính y…

1. Tính y:

a) (y + {3 over 4} = {4 over 5})       b) (y – {3 over {11}} = {9 over {22}})        c) ({9 over 2} – y = {2 over 9})

2. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức sau:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 42 Vở bài tập Toán 4 tập 2

(left( {{9 over 2} – {5 over 2}} right) – {3 over 4})                   ({9 over 2} – left( {{5 over 2} + {3 over 4}} right))

Vậy (left( {{9 over 2} – {5 over 2}} right) – {3 over 4},…,{9 over 2} – left( {{5 over 2} + {3 over 4}} right))

3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) ({{18} over {15}} + {7 over {15}} + {{12} over {15}})                b) ({9 over 7} + {8 over 7} + {{11} over 7})

4. Trong các bài kiểm tra môn Toán cuối học kì I của khối lớp Bốn có ({3 over 7}) có bài đạt điểm khá. Biết số bài đạt điểm giỏi và điểm khá là ({{29} over {35}}) số bài kiểm tra. Hỏi số bài đạt điểm gỏi chiếm bao nhiêu phần của bài kiểm tra?

Bài giải

1

(eqalign{
& a),,y + {3 over 4} = {4 over 5} cr
& y = ,,{4 over 5} – {3 over 4} = {{16 – 15} over {20}} = ,,{1 over {20}} cr} )        

(eqalign{
& b),,y – {3 over {11}} = {9 over {22}} cr
& y = {9 over {22}} + {3 over {11}} = {{9 + 6} over {22}} = {{15} over {22}} cr} )

(eqalign{
& c),,{9 over 2} – y = {2 over 9} cr
& y = {9 over 2} – {2 over 9} = {{81 – 4} over {18}} = {{77} over {18}} cr})

2. 

(eqalign{
& left( {{9 over 2} – {5 over 2}} right) – {3 over 4} = left( {{{9 – 5} over 2}} right) – {3 over 4} cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = {4 over 2} – {3 over 4} = {{8 – 3} over 4} = {5 over 4} cr
& {9 over 2} – left( {{5 over 2} + {3 over 4}} right) = {9 over 2} – left( {{{10 + 3} over 4}} right) cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = {9 over 2} – {{13} over 4} = {{18 – 13} over 4} = {5 over 4} cr} )

Vậy (left( {{9 over 2} – {5 over 2}} right) – {3 over 4} = {9 over 2} – left( {{5 over 2} + {3 over 4}} right))

3. 

a)

(eqalign{
& {{18} over {15}} + {7 over {15}} + {{12} over {15}} = left( {{{18} over {15}} + {{12} over {15}}} right) + {7 over {15}} cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = left( {{{18 + 12} over {15}}} right) + {7 over {15}} cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = {{30} over {15}} + {7 over {15}} = {{37} over {15}} cr} )

b) 

(eqalign{
& {9 over 7} + {8 over 7} + {{11} over 7} = left( {{9 over 7} + {{11} over 7}} right) + {8 over 7} cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = left( {{{9 + 11} over 7}} right) + {8 over 7} cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = {{20} over 7} + {8 over 7} = {{28} over 7} cr} )

4. Tóm tắt


Bài giải

Số bài đạt điểm loại giỏi là:

({{29} over {35}} – {3 over 7} = {{29 – 15} over {35}} = {{14} over {35}}) (số bài kiểm tra)

Đáp số: ({{14} over {35}}) số bài kiểm tra

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-42-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp