Giải bài 1, 2, 3 trang 148 SGK Toán 4

0
61
Rate this post

Giải bài tập trang 148 bài tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó SGK Toán 4. Câu 1: Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là 2/7. Tìm hai số đó…

Bài 1:Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là: ({2 over 7}). Tìm hai số đó

Giải

Ta có sơ đồ:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 148 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 7 = 9 (phần)

Số bé là: 333 : 9 x 2 = 74

Số lớn là: 333 – 74 = 259

Bài 2. Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng ({3 over 2}) số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Giải

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5(phần)

Số thóc ở kho thứ nhất là:

125 : 5 x 3 = 75 (tấn)

Số thóc ở kho thứ hai là:

125 – 75 (tấn)

Bài 3. Tổng hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là ({4 over 5}) Tìm hai số đó

Giải

Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Do đó tổng hai số là 99

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số bé là: 99 : 9 x 4 = 44

Số  lớn là: 99 – 44 = 55

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-148-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp