Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập Toán 4 tập 1

0
96
Rate this post

Giải bài tập trang 5 bài ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 4: Trong buổi đồng diễn thể dục, các bạn học sinh xếp thành các hàng như nhau. Biết 4 hàng có 64 bạn. Hỏi 6 hàng có bao nhiêu bạn?…

1. Tính :

2. Nối (theo mẫu):

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập Toán 4 tập 1

3. Tìm x, biết:

a) (x + 527 = 1892)                             b) (x – 631 = 361)

c) (x times 5 = 1085)                                  d) (x:5 = 187)

4. Trong buổi đồng diễn thể dục, các bạn học sinh xếp thành các hàng như nhau. Biết 4 hàng có 64 bạn. Hỏi 6 hàng có bao nhiêu bạn?

Bài giải:

1. Tính

2. Nối (theo mẫu):

3. Tìm x, biết:

a)

(eqalign{
& x + 527 = 1892 cr 
& x,,,,,,,,,,,,,,, = 1892 – 527 cr 
& x,,,,,,,,,,,,,, ,= 1365 cr} )

b)

(eqalign{
& x – 631 = 361 cr
& x,,,,,,,,,,,,,, = 361 + 631 cr
& x,,,,,,,,,,,,,, = 992 cr} )

 c)

(eqalign{
& x times 5 = 1085 cr
& x,,,,,,,, = 1085:5 cr
& x,,,,,,,, = 217 cr} )

 d)

(eqalign{
& x:5 = 187 cr
& x,,,,,,, = 187 times 5 cr
& x,,,,,,, = 935 cr} )

4. Tóm tắt

Bài giải

Số học sinh có trong một hàng là:

64 : 4 =16 ( học sinh )

Số học sinh có trong 6 hàng là :

16  6 = 96 ( học sinh )

Đáp số: 96 học sinh

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-5-vo-bai-tap-toan-4-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp