Giải bài 1, 2, 3 trang 6 SGK Toán 4

0
74
Rate this post

Giải bài tập trang 6 bài biểu thức có chứa một chữ SGK Toán 4. Câu 1: Tính giá trị biểu thức (theo mẫu)…

Bài 1, bài 2 Tiết 4 trang 6 sgk Toán 4

Bài 1:Tính giá trị biểu thức (theo mẫu)

a) 6 – b với b = 4;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 6 SGK Toán 4

b) 115 – c với c = 7;

c) a + 80 vơí a = 15.

Hướng dẫn giải:

b) Nếu c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108

c) Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

Bài 2: Viết vào ô trống (theo mẫu)

a) 

x

8

30

100

125 + x

125 + 8

   

b)

y

200

960

1350

y – 20

     

 Hướng dẫn giải:

a) 

x

8

30

100

125 + x

125 + 8 = 133

125 + 30 = 155

125 + 100 = 225

b)

y

200

960

1350

y – 20

200 – 20 = 180

960 – 20 = 940

1350 – 20 = 1330


Bài 3 Tiết 4 trang 6 sgk Toán 4

a) Tính giá trị biểu thức: 250 + m với: m = 10;   m = 0;  m = 80;   m = 30.

b) Tính giá trị biểu thức: 873 – n với:  n = 10;   n = 0;  n = 70;   n = 30

Hướng dẫn giải:

a) Nếu m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260

    Nếu m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250

    Nếu m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330

   Nếu m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280

b) Nếu n = 10 thì 873 – n = 873 – 10 = 863

    Nếu n = 0 thì 873 – n = 873 – 0 = 873

    Nếu n = 70 thì 873 – n = 873 – 70 = 803

    Nếu n = 30 thì 873 – n = 873 – 30 = 573

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-6-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp