Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 54 SGK Toán 5

0
51
Rate this post

Giải bài tập trang 54 bài trừ hai số thập phân SGK Toán 5. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1 trang 54 Tiết 21 sgk Toán 5

Đặt tính rồi tính:

a) 68,72 – 29,91;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 54 SGK Toán 5

b) 52,37 –  8,64;

c) 75,5 – 30,26;

d) 60 – 12,45.

Hướng dẫn giải:

a)              b) 

c)          d)      


Bài 2 trang 54 Tiết 21 sgk Toán 5

Bài 2. Tìm x:

a) x + 4,32 = 8,67;

b) 6,85 + x = 10,29;

c) x – 3,64 = 5,86;

d) 7,9 – x = 2,5.

Hướng dẫn giải:

a) x + 4,32 = 8,67

x = 8,67 – 4,32 

x = 4,35

b) 6,85 + x = 10,29

x = 10,29 – 6,85 

x = 3,44

c) x – 3,64 = 5,86

x = 5,86 + 3,64

x = 9,5

d) 7,9 – x = 2,5

x = 7,9 – 2,5

x = 5,4


Bài 3 trang 54 Tiết 21 sgk Toán 5

Ba quả dưa cân nặng 14,5 kg. Quả thứ nhất cân nặng 4,8 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 1,2kg. Hỏi quả thứ ba cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Quả thứ hai nặng:

4,8 – 1,2 = 3,6 (kg)

Cả hai quả đầu nặng:

4,8 + 3,6 = 8,4 (kg)

Quả thứ ba nặng:

14,5 – 8,4 = 6,1 (kg)

Đáp số: 6,1 kg


Bài 4 trang 54 Tiết 21 sgk Toán 5

Bài 4.

a) Tính rồi so sánh giá trị của (a-b-c) và (a- (b+c))

b) Tính bằng hai cách:

(8,3 – 1,4 – 3,6);             (18,64 – ( 6,24 + 10,5))

Giải

a) 

Ta thấy giá trị của (a-b-c) và (a-(b+c)) luôn luôn bằng nhau.

b) Cách 1:

 (8,3 – 1,4 – 3,6= 6,9 – 3,6= 3,3  )

 (18,64 – ( 6,24 + 10,5)= 18,64 – 16,74= 1,9)

Cách 2: (8,3 – 1,4- 3,6 = 8,3 – (1,4 + 3,6)= 8,3 – 5     = 3,3  )                           

(18,64 – (6,24 + 10,5)=  18,64 – 6,24 – 10,5=  18,64 – 6,24 – 10,5 = 12,4 – 10,5)

Trường

                             

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-54-sgk-toan-5/

Giải bài tập trang 54 bài trừ hai số thập phân SGK Toán 5. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1 trang 54 Tiết 21 sgk Toán 5

Đặt tính rồi tính:

a) 68,72 – 29,91;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 54 SGK Toán 5

b) 52,37 –  8,64;

c) 75,5 – 30,26;

d) 60 – 12,45.

Hướng dẫn giải:

a)              b) 

c)          d)      


Bài 2 trang 54 Tiết 21 sgk Toán 5

Bài 2. Tìm x:

a) x + 4,32 = 8,67;

b) 6,85 + x = 10,29;

c) x – 3,64 = 5,86;

d) 7,9 – x = 2,5.

Hướng dẫn giải:

a) x + 4,32 = 8,67

x = 8,67 – 4,32 

x = 4,35

b) 6,85 + x = 10,29

x = 10,29 – 6,85 

x = 3,44

c) x – 3,64 = 5,86

x = 5,86 + 3,64

x = 9,5

d) 7,9 – x = 2,5

x = 7,9 – 2,5

x = 5,4


Bài 3 trang 54 Tiết 21 sgk Toán 5

Ba quả dưa cân nặng 14,5 kg. Quả thứ nhất cân nặng 4,8 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 1,2kg. Hỏi quả thứ ba cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Quả thứ hai nặng:

4,8 – 1,2 = 3,6 (kg)

Cả hai quả đầu nặng:

4,8 + 3,6 = 8,4 (kg)

Quả thứ ba nặng:

14,5 – 8,4 = 6,1 (kg)

Đáp số: 6,1 kg


Bài 4 trang 54 Tiết 21 sgk Toán 5

Bài 4.

a) Tính rồi so sánh giá trị của (a-b-c) và (a- (b+c))

b) Tính bằng hai cách:

(8,3 – 1,4 – 3,6);             (18,64 – ( 6,24 + 10,5))

Giải

a) 

Ta thấy giá trị của (a-b-c) và (a-(b+c)) luôn luôn bằng nhau.

b) Cách 1:

 (8,3 – 1,4 – 3,6= 6,9 – 3,6= 3,3  )

 (18,64 – ( 6,24 + 10,5)= 18,64 – 16,74= 1,9)

Cách 2: (8,3 – 1,4- 3,6 = 8,3 – (1,4 + 3,6)= 8,3 – 5     = 3,3  )                           

(18,64 – (6,24 + 10,5)=  18,64 – 6,24 – 10,5=  18,64 – 6,24 – 10,5 = 12,4 – 10,5)

Trường

                             

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-54-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp