Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 59 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

0
64
Rate this post

Giải bài tập trang 59 bài nhân một số với một chữ số Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1. Câu 1: Tính…

1. Tính:

2. Tính:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 59 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

a) 9341  3 – 12537 = …………………

                               = …………………

b) 43415 + 2537  5 = …………………

                                = …………………

c) 453  7 + 12673 = ……………………

                             =……………………

d) 82375 – 4975  9 = …………………

                                = …………………

3. Vẽ tiếp để có:

a) Một hình vuông b) Một hình chữ nhật

  

4. Có 3 bao gạo. Bao thứ nhất nặng 5 yến, bao thứ hai cân nặng 45 kg, bao thứ ba cân nặng 25 kg. Hỏi trung bình mỗi bao gạo cân nặng bao nhiêu kg?

Bài giải: 

1.

2. 

a) 9341  3 – 12537 = 28023 – 12537

                                = 15486

b) 43415 + 2537  5 = 43415 + 12685

                                 = 56100

c) 453  7 + 12673 = 3171 + 12673

                              = 15844

d) 82375 – 4975  9 = 82375 – 44775

                                = 37600

3.

a) Một hình vuông b) Một hình chữ nhật

4.

Tóm tắt:

Bài giải:

5 yến = 50 kg

Cả 3 bao cân nặng là:

50 + 45 + 25 = 120 (kg)

Trung bình mỗi bao gạo cân nặng là:

120 : 3 = 40 (kg)

Đáp số : 40 kg

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-59-vo-bai-tap-toan-lop-4-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp