Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán 4

0
69
Rate this post

Giải bài tập trang 56 bài luyện tập chung SGK Toán 4. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1, bài 2 Tiết 48 trang 56 sgk Toán 4

Bài 1 Đặt tính rối tính:

a) 386259 + 260837

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán 4

726485 – 452936

b) 528946 + 73529 

    435260 – 92753

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiên nhất:

a) 6257 + 989 + 743;

b) 5798 + 322 + 4678

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)                       b)             

Bài 2

a) 6257 + 989 + 743 =  6257 +743 + 989 = 7000 + 989 = 7989

b) 5798 + 322 + 4678 = 5798 + 5000 = 10798Bài 3, bài 4 Tiết 48 trang 56 sgk Toán 4

Bài 3. Cho hình vuông ABCD có cạnh 3cm. Vẽ tiếp hình vuông BIHC để có hình chữ nhật AIHD (xem hình vẽ)

a) Hình vuông BIHC có cạnh bằng mấy xăng-ti-mét?

b) Cạnh DH vuông góc với những cạnh nào?

c) Tính chu vi hình chữ nhật AIHD

Bài 4 Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 16cm, chiều dài lớn hơn chiều rộng là 4cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Hướng dẫn giải:

Bài 3

a) Hình vuông BIHC có cạnh BC = 3cm nên hình vuông BIHC có cạnh bằng 3cm.

b) Cạnh DH vuông góc với các cạnh AD, BC, IH

c) Chiều dài của hình chữ nhật AIHD là:

3 + 3 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật AIHD là:

(6 + 3) x 2 = 18 (cm)

Bài 4

Hai lần chiều rộng của hình chữ nhật là:

16 – 4 = 12 (cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

12: 2 = 6 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

6 + 4 = 10 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

10 x 6 = 60 (cm2)

                       Đáp số 60 (cm2)

Trường


Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-56-sgk-toan-4/

Giải bài tập trang 56 bài luyện tập chung SGK Toán 4. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1, bài 2 Tiết 48 trang 56 sgk Toán 4

Bài 1 Đặt tính rối tính:

a) 386259 + 260837

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán 4

726485 – 452936

b) 528946 + 73529 

    435260 – 92753

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiên nhất:

a) 6257 + 989 + 743;

b) 5798 + 322 + 4678

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)                       b)             

Bài 2

a) 6257 + 989 + 743 =  6257 +743 + 989 = 7000 + 989 = 7989

b) 5798 + 322 + 4678 = 5798 + 5000 = 10798Bài 3, bài 4 Tiết 48 trang 56 sgk Toán 4

Bài 3. Cho hình vuông ABCD có cạnh 3cm. Vẽ tiếp hình vuông BIHC để có hình chữ nhật AIHD (xem hình vẽ)

a) Hình vuông BIHC có cạnh bằng mấy xăng-ti-mét?

b) Cạnh DH vuông góc với những cạnh nào?

c) Tính chu vi hình chữ nhật AIHD

Bài 4 Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 16cm, chiều dài lớn hơn chiều rộng là 4cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Hướng dẫn giải:

Bài 3

a) Hình vuông BIHC có cạnh BC = 3cm nên hình vuông BIHC có cạnh bằng 3cm.

b) Cạnh DH vuông góc với các cạnh AD, BC, IH

c) Chiều dài của hình chữ nhật AIHD là:

3 + 3 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật AIHD là:

(6 + 3) x 2 = 18 (cm)

Bài 4

Hai lần chiều rộng của hình chữ nhật là:

16 – 4 = 12 (cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

12: 2 = 6 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

6 + 4 = 10 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

10 x 6 = 60 (cm2)

                       Đáp số 60 (cm2)

Trường


Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-56-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp