Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
94
Rate this post

Giải bài tập trang 71 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính nhẩm…

Đề bài

1. Tính nhẩm

a) 4,08 x 10 = ………..

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

    21,8 x 10 = ………..

b) 45,81 x 100 = ………

    9,475 x 100 = ………

c) 2,6843 x 1000 = ……..

   0,8341 x 1000 = …….

2. Đặt tính rồi tính

12,6 x 80                                    75,1 x 300

25,71 x 40                                 42,25 x 400

3. Một người đi xe đạp trong 2 giờ đầu, mỗi giờ đi được 11,2km; trong 4 giờ sau, mỗi giờ đi được 10,52km. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?

4. Tìm số tự nhiên x bé nhất trong các số 2; 3; 4; 5 sao cho: 2,6 x x > 7

Đáp án

1. Tính nhẩm

a) 4,08 x 10 = 40,8

    21,8 x 10 = 218

b) 45,81 x 100 = 4581

9,475 x 100 = 947,5

c) 2,6843 x 1000 = 2684,3

0,8341 x 1000 = 834,1

2. Đặt tính rồi tính

                         

3. 

Bài giải

Số ki-lô-mét xe đạp đi được trong 2 giờ đầu:

11,2 x 2 = 22,4 (km)

Số ki-lô-mét xe đạp đi được trong 4 giờ sau đó là:

10,52 x 4 = 42, 08 (km)

Số ki-lô-mét xe đạp đi được tất cả là:

22,4 + 42,08 = 64,48 (km)

Đáp số: 64,48 km

4. Tìm số tự nhiên x bé nhất trong các số 2; 3; 4; 5 sao cho: 2,6 x x > 7

Chọn x = 2 ta được: 2,6 x 2 = 5,2

Chọn x = 3 ta được: 2,6 x 3 = 7,8 > 7

Chọn x = 4 ta được: 2,6 x 4 = 10,4 > 7

Chọn x = 5 ta được: 2,6 x 5 = 13 > 7

Vậy số tự nhiên bé nhất chọn là x = 3

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-71-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp