Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 4

0
66
Rate this post

Giải bài tập trang 58 bài tính chất giao hoán của phép nhân SGK Toán 4. Câu 1: Viết số thích hợp vào ô trống…

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 50 trang 58 sgk Toán 4

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống:

a) (4 times 6 = 6 times square)                      b) (3 times 5 = 5 times square)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 4

(207 times 7 = square times 207)                   (2138 times 9 = square times 2138)

Bài 2. Tính:

a) (1357 times 5)             

     (7 times 853)                   

 b) (40263 times 7) 

     (5 times 1326)         

c) (23109 times 8)

    (9 times 1427)

Bài 3 Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau:

a) (4 times 2145);

b) ((3 +  2) times 10287);

c) (3964 times 6);

d) ((2100 + 45) times 4);

e) (10287 times 5);

g) ((4+ 2) times (3000 + 964))

Bài 4 Số?

a) (a times square= squaretimes a = a)

b) (a times square = square times a = 0)

Hướng dẫn giải:

Bài 1 

a) (4 times 6 = 6 times 4)                   b) (3 times 5 = 5 times 3)

(207 times 7 = 7 times 207)                 (2138 times 9 = 9 times 2138)

Bài 2 

a) (1357 times 5 = 6785)             

     (7 times 853 = 5971)                 

 b) (40263 times 7 = 281841)                   

     (5 times 1326 =6630)     

c) (23109 times 8 = 184872)

    (9 times 1427 = 12843)

Bài 3 

a) (4 times 2145 =  (2100 + 45) times 4)    (d)

c) (3964 times 6 = (4+2) times(3000 + 964))    (g)

e) (10287 times 5 = (3 +  2) times 10287) (b)

Bài 4

a) (a times 1 = 1 times a = a)

b) (a times 0 = 0 times a = 0)

Trường


Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-58-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp