Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 61, 62 SGK Toán 5

0
85
Rate this post

Giải bài tập trang 61, 62 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1 trang 61 Tiết 29 sgk Toán 5

Đặt tính rồi tính:

a) 375,86 + 29,05;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 61, 62 SGK Toán 5

b) 80,475 – 26,827;

c) 48,16 – 3,4.

Hướng dẫn giải:

a)                  b)                 c) 


Bài 2 trang 61 Tiết 29 sgk Toán 5

Tính nhẩm:

a) 78,29 x 10

  78,29 x 0,1

b) 265,307 x 100

   265,307 x 0,01

c) 0,68 x 10

   0,68 x 0,1

Hướng dẫn giải:

a) 782,9

   7,829

b) 26530,7

   2,65307

c) 6,8

   0,068


Bài 3 trang 62 sgk Toán 5

Bài 3. Mua (5kg) đường phải trả (38 500) đồng. Hỏi mua (3,5 kg) đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Giải

Mua (1kg) đường thì hết số tiền là:

(38500:5=7700) (đồng)

Mua (3,5 kg) đường thì hết:

(7700times 3,5=  26 950) (đồng)

Số tiền phải trả ít hơn là:

(38 500 – 26 950 = 11 550) (đồng)

Đáp số: (11 550) đồng


Bài 4 trang 62 sgk Toán 5

Bài 4

a) Tính rồi so sánh giá trị của ((a + b) times c) và (a times c + b times c):

a

b

c

((a + b) times  c)

(a times  c + b times  c)

2,4

3,8

1,2

 

 

6,5

2,7

0,8

 

 

 b) Tính bằng cách thuận tiện nhât:

(9,3 times  6,7 + 9,3 times  3,3);                                

(7,8 times  0,35 + 0,35 times  2,2).

Giải

a) 

((a + b) times  c)

(a times  c + b times  c)

((2,4 + 3,8 ) times  1,2 = 7,44)

(2,4 times  1,2 + 3,8 times  1,2 = 7,44)

((6,5 + 2,7) times  0,8 = 7,36)

(6,5 times  0,8 + 2,7 times  0,8 = 7,36)

 b) (9,3 times  6,7 + 9,3 times  3,3)

(= 9,3 times  (6,7 + 3,3))

(= 9,3 times  10)

(= 93) 

+)  ( 7,8 times  0,35 + 0,35 times  2,2) 

(= (7,8 + 2,2 ) times  0,35)

(= 10 times  0,35)

(= 3,5)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-61-62-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp