Giải bài 1, 2, 3 trang 74 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
84
Rate this post

Giải bài tập trang 74 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp…

Đề bài

1. a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

 

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 74 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Nhận xét: ((a × b) × c = a × (…..× ……))

Phép nhân các số thập phân có tính chất kết hợp:

Khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân ……………..

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất

7,01 x 4 x 25 =………………

250 x 5 x 0,2 = ……………..

0,29 x 8 x 1,25 = …………..

0,04 x 0,1 x 25 = …………..

2. Tính

a) 8,6 x (19,4 + 1,3) = …………..

b) 54,3 – 7,2 x 2,4 = ……………..

3. Một xe máy mỗi giờ đi được 32,5km. Hỏi trong 3,5 giờ xe máy đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Đáp án

1. a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

 

Nhận xét: (a x b) x c = a x (b x c)

Phép nhân các số thập phân có tính chất kết hợp:

Khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân số thứ nhất với tích của hai số còn lại.

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất

7,01 x 4 x 25 = 7,01 x 100 = 701

250 x 5 x 0,2 = 250 x 10 = 2500

0,29 x 8 x 1,25 = 0,29 x 10 = 2,9

0,04 x 0,1 x 25 = 0,004 x 25 = 0,1

2. Tính

a) 8,6 x (19,4 + 1,3) = 8,6 x 20,7 = 178,02

b) 54,3 – 7,2 x 2,4 = 54,3 – 17,28 = 37,02

3.

Bài giải

Quãng đường xe máy đó đi được 3,5 giờ là:

32,5 x 3,5 = 113, 75 (km)

Đáp số: 113,75km

Sachbaitap.com 

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-74-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp