Giải bài 1, 2 trang 59 SGK Toán 4

0
67
Rate this post

Giải bài tập trang 59 bài nhân với 10, 100, 1000;… và chia cho 10, 100, 1000,… SGK Toán 4. Câu 1: Tính nhẩm…

Bài 1, bài 2 Tiết 51 trang 59 sgk Toán 4

Bài 1. Tính nhẩm:

a) 18 x 10                           82 x 100                            256 x 1000

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2 trang 59 SGK Toán 4

   18 x 100                          75 x 1000                           302 x 10

    18 x 1000                        19 x 10                              400 x 100

b) 9000 : 10                        6800 : 100                        20020 : 10

   9000 : 100                        420 : 10                           200200 : 100

   9000 : 1000                       2000 : 1000                     2002000 : 1000

Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

70kg =….yến

800kg = ….tạ

300 tạ =…tấn

120 tạ =…tấn

5000kg = …tấn

4000g = …kg

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) 18 x 10 = 180                           82 x 100 = 8200                            256 x 1000 = 256000

   18 x 100 = 1800                        75 x 1000 = 75000                        302 x 10 = 3020

    18 x 1000 = 18000                       19 x 10 = 190                              400 x 100= 40000

b) 9000 : 10 =900                       6800 : 100 =68                       20020 : 10 = 2002

   9000 : 100 = 90                       420 : 10  =42                         200200 : 100 = 2002

   9000 : 1000 = 9                      2000 : 1000 =2                     2002000 : 1000 = 2002

Bài 2

70kg =7 yến

800kg = 8 tạ

300 tạ = 30 tấn

120 tạ = 12 tấn

5000kg = 5 tấn

4000g = 4 kg

Trường

  

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-trang-59-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp