Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
60
Rate this post

Giải bài tập trang 63 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

23,75 + 8,42 + 19,83

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

48,11 + 26,85 + 8,07

0,93 + 0,8 + 1,76

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 2,96 + 4,58 + 3,04 = …………………

b) 7,8 + 5,6 + 4,2 + 0,4 = …………….

c) 8,69 + 2,23 + 4,77 = …………………

3. >;

(eqalign{
& underbrace {5,89, + ,2,34}_{…………..},,,,,………….,,,8,32 cr
& underbrace {8,36, + ,4,97}_{…………….},,,,,………….,,,,underbrace {8,97, + ,4,36}_{……………} cr
& underbrace {14,7, + ,5,6}_{………….},,,,,,,,………….,,,,underbrace {9,8, + ,9,75}_{…………..} cr} )

4. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 32,7 mét vải, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 4,6m vải. Số mét vải bán được trong ngày thứ ba bằng trung bình cộng của số mét vải bán được trong hai ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba của hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính    

 

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 2,96 + 4,58 + 3,04 = 4,58 + (2,96 + 3,04)

                                  = 4,58 + 6 = 10,58

b) 7,8 + 5,6 + 4,2 + 0,4 = (7,8 + 4,2) + (5,6 + 0,4)

                                      = 12 + 6 = 18

c) 8,69 + 2,23 + 4,77 = (4,77 + 2,23) + 8,69

                                   = 7 + 8,69 = 15,69

3. >;

(eqalign{
& underbrace {5,89, + ,2,34}_{8,23},,,,, & underbrace {8,36, + ,4,97}_{13,33},,,,, = ,,,,underbrace {8,97, + ,4,36}_{13,33} cr
& underbrace {14,7, + ,5,6}_{20,3},,,,,,,, > ,,,,underbrace {9,8, + ,9,75}_{19,55} cr} )

4. 

Bài giải

Số mét vải ngày thứ hai bán:

32,7 + 4,6 = 37,3 (m)

Số mét vải ngày thứ ba bán:

(32,7  + 37,3) : 2 = 35 (m)

Đáp số: 35m

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-63-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp