Giải bài 1, 2, ,3, 4 trang 52 SGK Toán 5

0
74
Rate this post

Giải bài tập trang 52 bài tổng nhiều số thập phân SGK Toán 5. Câu 1:Tính…

Bài 1 trang 52 Tiết 19 sgk Toán 5

Tính:

a) 15,32 + 41,69 + 8,44;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, ,3, 4 trang 52 SGK Toán 5

b) 27,05 + 9,38 + 11,23

Hướng dẫn giải:

a)                   b) 


Bài 2 trang 52 Tiết 19 sgk Toán 5

Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) (4,68 + 6,03 + 3,97);

b) (6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2);

c) (3,49 + 5,7 + 1,51);

d) (4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8)

Hướng dẫn giải:

a) (4,68 + 6,03 + 3,97= 4,68 + (6,03+3,97))

    (= 4,68 + 10)

     (= 14,68)

b) (6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2= (6,9+ 3,1) + ( 8,4+ 0,2))

    (= 10 + 8,6)

    (= 18,6)

c) (3,49 + 5,7 + 1,51= ( 3,49 + 1,51) + 5,7)

    (= 5+ 5,7)

    (= 10,7)

d) (4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8= (4,2 + 6,8) + ( 3,5 + 4,5))

     (= 11+ 8)

     (= 19)


Bài 3 trang 52 Tiết 19 sgk Toán 5

Bài 3

 

(3,6 + 5,8 ….8,9)                  ( 5,7+ 8,8……14,5)

(7,56…4,2 + 3,4 )                   (0,5 …….0,08 + 0,4)

Giải

(3,6 + 5,8 = 9,4 > 8,9);

(7,56

(5,7+ 8,8 = 14,5);

(0,5 > 0,08 + 0,4 = 0,48)Bài 4 trang 52 Tiết 19 sgk Toán 5

Bài 4. Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được (28,4 m) vải, ngày thứ hai dệt được nhiều hơn ngày thứ nhất (2,2m) vải, ngày thứ ba dệt được nhiều hơn ngày thứ hai (1,5m) vải. Hỏi cả ba ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải?

Giải

Tóm tắt:

Ngày thứ hai dệt được: 

     (28,4 + 2,2 = 30,6 (m))

Ngày thứ ba dệt được:

    (30,6 + 1,5 = 32,1 (m))

Cả ba ngày dệt được:

    (28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 (m))

Đáp số: (91,1 m) vải

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-52-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp