Giải bài 1, 2, 3 trang 54 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

0
82
Rate this post

Giải bài tập trang 54 bài thực hành vẽ hình vuông Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1. Câu 1a)Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 4 cm…

1. a) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 4 cm.

b) Tính chu vi hình vuông ABCD

2. Vẽ theo mẫu và tô màu hình vuông:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 54 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

3.

a) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm. Nối đỉnh A với đỉnh C, đỉnh B với đỉnh D.

b) Kiểm tra rồi viết (Đ) đúng, (S) sai vào ô trống

– Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau

 

 – Hai đường chéo AC và BD không vuông góc với nhau

 

 – Hai đường chéo AC và BD bằng nhau

 

 – Hai đường chéo AC và BD không bằng nhau

 

Bài giải:

1. a) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 4 cm.

2.

3.

a) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm. Nối đỉnh A với đỉnh C, đỉnh B với đỉnh D.

b) Kiểm tra rồi viết (Đ) đúng, (S) sai vào ô trống

– Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau

 Đ

– Hai đường chéo AC và BD không vuông góc với nhau

 S

– Hai đường chéo AC và BD bằng nhau

 Đ

– Hai đường chéo AC và BD không bằng nhau

 S

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-54-vo-bai-tap-toan-lop-4-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp