Giải câu 1, 2, 3 trang 53 SGK Toán 4

0
58
Rate this post

Giải bài tập trang 53 bài vẽ hai đường thẳng song song SGK Toán 4. Câu 1: Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD…

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 44 trang 53 sgk Toán 4

Bài 1. Hãy vẽ đường thẳng (AB) đi qua điểm (M) và song song với đường thẳng (CD)

Bạn đang xem: Giải câu 1, 2, 3 trang 53 SGK Toán 4

Bài 2 Cho hình tam giác (ABC) có góc đỉnh (A) là góc vuông. Qua đỉnh (A) hãy vẽ đường thẳng (AX) song song với cạnh (BC), qua đỉnh (C), hãy vẽ đường thẳng (CY) song song với cạnh (AB). Hai đường thẳng (AX) và (CY) cắt nhau tại điểm (D), nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác (ADCB)

Bài 3

Cho hình tứ giác (ABCD) có góc đỉnh (A) và góc đỉnh (D) là các góc vuông

a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua (B) và song song với cạnh (AD), cắt cạnh (DC) tại điểm (E).

b) Dùng ê ke kiểm tra xem góc đỉnh (E) của hình tứ giác (BEDA) có góc vuông hay không?

Hướng dẫn giải:

Bài 1

Học sinh có thể vẽ theo các bước sau:

+ Dùng ê ke vẽ đường thẳng đi qua điểm (M) và vuông góc với (CD).

+ Dùng ê ke vẽ đường thẳng (AB) đi qua (M) và vuông góc với  đường thẳng vừa vẽ ở bước 1. Ta có đường thẳng (AB) song song với đường thẳng (CD).

Bài 2 

Dùng ê ke để vẽ, ta được tứ giác (ADBC) như sau:

Trong tứ giác (ADBC) có:

– Cặp cạnh (AD) và (BC) song song với nhau (Vì (AX) song song với (BC))

– Cặp cạnh (AB) và (DC) song song với nhau (Vì (CY) song song với (BA))

Bài 3 

a) Vẽ đường thẳng đi qua (B) vuông góc với (AB) ta được đường thẳng song song với (AD) và cắt (DC) tại (E).

b) Dùng ê ke kiểm tra ta sẽ thấy góc đỉnh (E) là góc vuông

Trường


Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-cau-1-2-3-trang-53-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp