Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 65 Vở bài tập Toán 5 tập 2

0
71
Rate this post

Giải bài tập trang 65 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. 1. Tính quãng đường rồi viết vào ô trống…

1. Tính quãng đường rồi viết vào ô trống :

v

54 km/giờ

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 65 Vở bài tập Toán 5 tập 2

12,6 km/giờ

44 km/giờ

82,5 km/giờ

t

2 giờ 30 phút

1,25 giờ

(1{3 over 4}) giờ

90 phút

s (km)

 

 

 

 

2. Một người đi xe máy từ nhà lúc 7 giờ 42 phút, đến thành phố lúc 11 giờ 18 phút với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường từ nhà người đó đến thành phố.

3. Một người đi xe đạp với vận tốc 12,6 km/giờ trong (2{1 over 2}) giờ. Tính quãng đường người đó đã đi được.

4. Một xe ngựa đi với vận tốc 8,6 km/giờ từ 8 giờ 50 phút đến 10 giờ 5 phút. Tính quãng đường xe ngựa đi được.

Bài giải:

1.

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Quãng đường của ô trống thứ nhất :

s = v ⨯ t = 54 ⨯ 2,5 = 135km

Quãng đường của ô trống thứ hai :

s = 12,6 ⨯ 1,25 = 15,75km

(1{3 over 4}) giờ = 1,75 giờ

Quãng đường của ô trống thứ ba :

s = 44 ⨯ 1,75 = 77km

90 phút = 1,5 giờ

Quãng đường của ô trống thứ tư :

s = 82,5 ⨯ 1,5 = 123,75km

v

54 km/giờ

12,6 km/giờ

44 km/giờ

82,5 km/giờ

t

2 giờ 30 phút

1,25 giờ

(1{3 over 4}) giờ

90 phút

s (km)

135km

15,75km

77km

123,75km

2.

Tóm tắt

t : 7 giờ 42 phút đến 11 giờ 18 phút

v : 42,5 km/giờ

s : ? km

Bài giải

Thời gian của người đi xe máy là :

11 giờ 18 phút – 7 giờ 42 phút = 3 giờ 36 phút

3 giờ 36 phút = 3,6 giờ

Quãng đường người đi xe máy đi được là :

42,5 ⨯ 3,6 = 153 (km)

Đáp số : 153km

3.

Bài giải

(2{1 over 2}) giờ = 2,5 giờ

Quãng đường người đó đi được là :

12,6 ⨯ 2,5 = 31,5 (km)

Đáp số : 31,5 km

4.

Bài giải

Thời gian xe ngựa đi là :

10 giờ 5 phút – 8 giờ 50 phút = 1 giờ 15 phút

1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Quãng đường xe ngựa đi được là :

8,6 ⨯ 1,25 = 10,75 (km)

Đáp số : 10,75 km

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-65-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp