Giải bài 1, 2, 3 trang 47 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
61
Rate this post

Giải bài tập trang 47 bài phép chia phân số Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số cho dưới đây vào ô trống (theo mẫu)…

1. Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số cho dưới đây vào ô trống (theo mẫu):

 ({2 over 3})  ({3 over 5})  ({7 over 4})

 

 ({3 over {10}})  ({1 over 2})

 

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 47 Vở bài tập Toán 4 tập 2

 ({3 over 2})

 

 

 ({5 over 8})

 

 

 ({1 over 3})

2. Tính ( theo mẫu):

Mẫu: ({4 over 5}:{7 over 3} = {4 over 5} times {3 over 7} = {{12} over {35}})

a) ({2 over 3}:{3 over 4})          b) ({1 over 5}:{1 over 3})            c) ({5 over 9}:{6 over 7})          d) ({1 over 4}:{1 over 7})

3. Tính:

a) ({3 over 4} times {5 over 7})                    b) ({1 over 7} times {1 over 5})

    ({{15} over {28}}:{5 over 7})                        ({1 over {35}}:{1 over 7})

    ({{15} over {28}}:{3 over 4})                        ({1 over {35}}:{1 over 5})

Bài giải

1. 

 ({2 over 3})  ({3 over 5})  ({7 over 4})

({8 over 5}) 

 ({3 over {10}})  ({1 over 2})

({3 over 1}) 

 ({3 over 2})

 ({5 over 3})

 ({4 over 7})

 ({5 over 8})

 ({{10} over 3})

({2 over 1}) 

 ({1 over 3})

2. 

a) ({2 over 3}:{3 over 4} = {2 over 3} times {4 over 3} = {8 over 9})          b) ({1 over 5}:{1 over 3} = {1 over 5} times {3 over 1} = {3 over 5})

c) ({5 over 9}:{6 over 7} = {5 over 9} times {7 over 6} = {{35} over {54}})        d) ({1 over 4}:{1 over 7} = {1 over 4} times {7 over 1} = {7 over 4})           

3.

a) ({3 over 4} times {5 over 7} = {{3 times 5} over {4 times 7}} = {{15} over {28}})                

    ({{15} over {28}}:{5 over 7} = {{15} over {28}} times {7 over 5} = {{21} over {28}} = {3 over 4}) 

    ({{15} over {28}}:{3 over 4} = {{15} over {28}} times {4 over 3} = {5 over 7})

    ({1 over {35}}:{1 over 7} = {1 over {35}} times {7 over 1} = {1 over 5})

b) ({1 over 7} times {1 over 5} = {{1 times 1} over {7 times 5}} = {1 over {35}})

    ({1 over {35}}:{1 over 7} = {1 over {35}} times {7 over 1} = {1 over 5})

    ({1 over {35}}:{1 over 5} = {1 over {35}} times {5 over 1} = {1 over 7})

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-47-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp