Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 4

0
70
Rate this post

Giải bài tập trang 68 bài nhân một số với một hiệu SGK Toán 4. Câu 1: Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu)…

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 57 trang 68 sgk Toán 4

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu)

a

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 4

b

c

a x (b -c)

a x b – a x c

3

7

3

3 x (7 – 3) = 12

3 x 7 – 3 x 3 = 12

6

9

5

 

 

8

5

2

 

 

 Bài 2 Áp dụng tính chất nhân một số với một hiệu để tính (theo mẫu):

a) 47 x 9                                         b) 138 x 9

    24 x 99                                            123 x 99

Bài 3 Một cửa hàng bán trứng có 40 giá để trứng, mỗi giá để trứng có 175 quả. Cửa hàng đã bán hết 10 giá trứng. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu quả trứng?

Bài 4. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

( 7 -5) x 3 và 7 x 3 – 5 x 3 

Từ kết quả so sánh và nêu cách nhân một hiệu với một số.

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a

b

c

a x (b -c)

a x b – a x c

3

7

3

3 x (7 – 3) = 12

3 x 7 – 3 x 3 = 12

6

9

5

6 x ( 9 -5) = 24

6 x 9 – 6 x 5 = 24

8

5

2

8 x (5 – 2) = 24

8 x 5 – 5 x 2 = 24

 Bài 2

a) 47 x 9 = 47  x (10 -1) = 47 x 10 – 47 x 1 = 470 -47 = 423

 24 x 99 = 24 x ( 100 -1) = 24 x 100 – 24 x 1 = 2400 – 24 = 2376

  b) 138 x 9 = 138 x (10 -1) = 138 x 10 – 138 x 1 = 1380 – 138 = 1242

     123 x 99 = 123 x (100 -1) = 123 x 100 – 123 x 1 = 12300 – 123 = 12177

Bài 3 

Số trứng còn lại của cửa hàng là:

175 x (40 -10) = 5250 (quả trứng) 

                          Đáp số: 5250 quả trứng

Bài 4

Ta có: (7 -5) x 3 = 2 x 3 = 6

         7 x  3 – 5 x 3 = 21 – 15 = 6

Vậy hai biểu thức đã có gía trị bằng nhau, hay:

(7 -5) x 3 = 7 x  3 – 5 x 3

Khi nhân một số hiệu với một số ta có thể lần lượt nhân  số bị trừ, số trừ với số đó rồi trừ đi hai kết quả cho nhau

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-68-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp