Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 69 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

0
65
Rate this post

Giải bài tập trang 69 bài nhân số có hai chữ số Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1. Câu 3: Rạp chiếu bóng bán 96 vé, mỗi vé giá 15 000 đồng. Hỏi rạp thu vé thu về bao nhiêu tiền?…

1. Đặt tính rồi tính:                                                                                             

98 × 32

245 × 37

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 69 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

245 × 46

2. Tính giá trị của biểu thức ( 25 × x) với x bằng 15, 17, 38.

Mẫu. Với x = 15 thì (25 × x = 25 × 15 = 375 )

3. Rạp chiếu bóng bán 96 vé, mỗi vé giá 15 000 đồng. Hỏi  rạp thu vé thu về bao nhiêu tiền?

4. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S):

Bài giải:

1.

2.

Mẫu. Với x = 15 thì (25×x = 25  × 15 = 375)

         Với x = 17 thì (25×x = 25  × 17 = 425)

         Với x = 38 thì (25×x = 25  × 38= 950)

3.

Tóm tắt

1 vé thì: 15 000 đồng

96 vé thì: …….? đồng

Bài giải

Số tiền rạp chiếu bóng thu được là:

96    15 000 = 1440000 (đông)

Đáp số : 1440000 đồng

4.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-69-vo-bai-tap-toan-lop-4-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp