Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 72 SGK Toán 5

0
50
Rate this post

Giải bài tập trang 72 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1 trang 72 sgk Toán 5

Đặt tính rồi tính:

a) 17,55 : 3,9;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 72 SGK Toán 5

b) 0,603 : 0,09;

c) 0,3068 : 0,26;

d) 98,156 : 4,63.

Hướng dẫn giải:

a)                          b) 

c)                   d) 


Bài 2 trang 72 sgk Toán 5

Tìm x:

a) x x 1,8 = 72;

b) x x 0,34 = 1,19 x 1,02;

c) x x 1,36 = 4,76 x 4,08.

Hướng dẫn giải:

a) x x 1,8 = 72

x = 72 : 1,8

x = 40

b) x x 0,34 = 1,19 x 1,02

x x 0,34 = 1,2138

x = 1,2138 : 0,34

x = 3,57

c) x x 1,36 = 4,76 x 4,08

x x 1,36 = 19,4208

x = 19,4208 : 1,36

x = 14,28.


Bài 3 trang 72 sgk Toán 5

Biết 5,2l dầu cân nặng 3,952kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32kg?

Hướng dẫn giải:

1l dầu hỏa nặng:

    3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)

5,32kg dầu hỏa gồm có:

    5,32 : 0,76 = 7 (l)

                         Đáp số:7l dầu hỏa.


Bài 4 trang 72 Tiết 39 sgk Toán 5

Bài 4. Tìm số dư của phép chia (218 : 3,7) nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương.

Hướng dẫn giải:

Dòng từ chữ số (8) ở hàng đơn vị  của số bị chia xuống ta thấy số dư (33) chính là (0,033).

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-72-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp