Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 73 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

0
71
Rate this post

Giải bài tập trang 73 bài nhân với số có ba chữ số Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

1. Đặt tính rồi tính

235 × 503

307 × 653

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 73 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

2. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

3. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

4. Tính diện tích khu đất hình chữ nhật có chiều dài 125m chiều rộng là 105m.

Bài giải:

1.

2.

3.

4.

Tóm tắt:

Bài giải

Diện tích hình chữ nhật là:

125 × 105 = 13125 (m2)

Đáp số: 13125m2

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-73-vo-bai-tap-toan-lop-4-tap-1/

Giải bài tập trang 73 bài nhân với số có ba chữ số Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

1. Đặt tính rồi tính

235 × 503

307 × 653

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 73 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

2. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

3. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

4. Tính diện tích khu đất hình chữ nhật có chiều dài 125m chiều rộng là 105m.

Bài giải:

1.

2.

3.

4.

Tóm tắt:

Bài giải

Diện tích hình chữ nhật là:

125 × 105 = 13125 (m2)

Đáp số: 13125m2

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-73-vo-bai-tap-toan-lop-4-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp