Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 77 SGK Toán 5

0
70
Rate this post

Giải bài tập trang 77 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Tìm 15% của 320…

Bài 1 trang 77 Tiết 46 sgk Toán 5

a)     Tìm 15% của 320;

b)    Tìm 24% của 235m2;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 77 SGK Toán 5

c)     Tìm 0,4% của 350.

Hướng dẫn giải:

a)     Tìm 15% của 320: 320 x 15 : 100 = 48 (kg)

b)    Tìm 24% của 235m2:  235 x 24 : 100 = 56,4 (m2)

c)     Tìm 0,4% của 350:    350 x 0,4 : 100 = 1,4.


Bài 2 trang 77 Tiết 46 sgk Toán 5

Một người bán 120kg gạo, trong đó có 35% là gạo nếp. Hỏi người đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

Hướng dẫn giải:

Số gạo nếp người đó đã bán là:

      120 x 35 : 100 = 42 (kg)

               Đáp số: 42 kg gạo nếp


Bài 3 trang 77 Tiết 46 sgk Toán 5

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 15m. Người ta dành 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Hướng dẫn giải:

Diện tích mảnh đất là:

        18 x 15 = 270 (m2)

             Diện tích để làm nhà là:

             270 x 20 : 100 = 54 (m2)

                                  Đáp số: 54m2


Bài 4 trang 77 Tiết 46 sgk Toán 5

Một vườn cây ăn quả có 1200 cây. Hãy tính nhẩm 5%, 10%, 20%, 25% số cây trong vườn.

Hướng dẫn giải:

Cách nhẩm 1: 

1% số cây là:   1200 : 100 = 12 (cây)

5% số cây là: 12 x 5 = 60 (cây)

10% số cây là: 12 x 10 = 120 (cây)

20% số cây là: 12 x 20 = 240 (cây)

25% số cây là: 12 x 25 = 300 (cây)

Cách nhẩm 2:

Vậy: 5% số cây là: 1200 : 20 = 60 (cây)

         10% số cây là: 1200 : 10 = 120 (cây)

         20% số cây là: 1200 : 5 = 240 (cây)

         25% số cây là: 1200 : 4 = 300 (cây).

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-77-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp