Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 94 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
65
Rate this post

Giải bài tập trang 94 bài giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Lớp 5A có 32 học sinh, trong đó số học sinh thích tập hát chiếm 75%. Tính số học sinh thích tập hát của lớp 5A…

Đề bài

1. Lớp 5A có 32 học sinh, trong đó số học sinh thích tập hát chiếm 75%. Tính số học sinh thích tập hát của lớp 5A.

2. Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,5%. Một người gửi tiết kiệm 3 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu đồng?

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 94 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

3. Một vườn cây có 1200 cây. Tính nhẩm và viết kết quả vào chỗ chấm

a) 50%  số cây là……………

b) 25% số cây là…………..

c) 75% số cây là…………..

(gợi ý: Để tính 50% số cây ta có thể lấy số cây chia cho 2)

4. Giá bán một chiếc bàn 500 000 đồng, trong đó tiền vật liệu chiếm 60%, còn lại là tiền công. Hỏi tiền công đóng chiếc bàn đó là bao nhiêu?

Đáp án

1. 

Bài giải

Số học sinh thích tập hát của lớp 5A là:

({{32 times 75} over {100}} = 24) (học sinh)

Đáp số: 24 học sinh

2. 

Bài giải

Sau một tháng số tiền lãi là:

({{3000000 times 0,5} over {100}} = 15000) (đồng)

Sau một tháng số tiền gửi lẫn tiền lãi là:

3 000 000 + 15000 = 3015000 (đồng)

Đáp số: 3 015 000 đồng

3. Một vườn cây có 1200 cây. Tính nhẩm và viết kết quả vào chỗ chấm

a) 50%  số cây là 600 cây

b) 25% số cây là 300 cây

c) 75% số cây là 900 cây

4. 

Bài giải

Tiền vật liệu là:

({{500000 times 60} over {100}} = 300000) (đồng)

Tiền công đóng chiếc tủ là:

500000 – 300000 = 200000 (đồng)

Đáp số: 200 000 đồng

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-94-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp