Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 87 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
80
Rate this post

Giải bài tập trang 87 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

17,15 : 4,9                0,2268 : 0,18                37,825 : 4,25

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 87 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

2. Tìm x

a) (x times 1,4 = 2,8 times 1,5)

b) (1,02 times x = 3,57 times 3,06)

3. Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 161,5m2, chiều rộng 9,5m. Tính chu vi của mảnh đất hình chữ nhật đó.

4. Tính

51,2 : 3,2 – 4,3 x (3 – 2,1) – 2,68 = …………….

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

            

2. Tìm x

a)

(eqalign{
& x times 1,4 = 2,8 times 1,5 cr
& x times 1,4 = 4,2 cr
& ,,,,,,,,,,,x = 4,2:1,4 cr
& ,,,,,,,,,,,x = 3 cr} )

b) 

(eqalign{
& 1,02 times x = 3,57 times 3,06 cr
& 1,02 times x = 10,9242 cr
& ,,,,,,,,,,,,,x = 10,9242:1,02 cr
& ,,,,,,,,,,,,,x = 10,71 cr} )

3. 

Bài giải

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là:

161,5 : 9,5 = 17 (m)

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

(17 + 9,5) x 2 = 53 (m)

 Đáp số : 53m

4. Tính     

51,2 : 3,2 – 4,3 x (3 – 2,1) – 2,68

= 16 – 4,3 x (0,9 ) – 2,68

= 16 – 10,3716 – 2,68

= 5,6284 – 2,68

= 2,9484

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-87-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp