Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 72 SGK Toán 5

0
55
Rate this post

Giải bài tập trang 72 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Tính…

Bài 1 trang 72 Tiết 40 sgk Toán 5

Tính:

a) 400 + 50 + 0,07;

Bạn đang xem: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 72 SGK Toán 5

b) 30 + 0,5 + 0,04;

c) 100 + 7+ (frac{8}{100});

d) 35 + (frac{5}{10}) + (frac{3}{100});

Hướng dẫn giải:

a) …= 450,07;

b) …= 30,54;

c)… = 107,08;

d) …= 35,53


Bài 2 trang 72 Tiết 40 sgk Toán 5

Bài 2.

(4tfrac{3}{5}… 4,35)

(2tfrac{1}{25}…2,2)

(14,09…14tfrac{1}{10})

(7tfrac{3}{20}… 7,15)

Hướng dẫn giải:

+) (4tfrac{3}{5} ={{23} over 5}= 4,6) nên (4tfrac{3}{5} >  4,35)

+) ( 2tfrac{1}{25}={{51} over {25}} = 2,04) nên (2tfrac{1}{25}

+) (14tfrac{1}{10} = 14,1) nên (14,09

+) (7tfrac{3}{20} = {{143} over {20}} = 7,15) nên (7tfrac{3}{20} =  7,15)


Bài 3 trang 72 Tiết 40 sgk Toán 5

Bài 3. Tìm số dư của phép chia, nếu chỉ đến hai chữ số ở phần thập phân của thương:

a)  (6,251 : 7);                 

b) (33,14 : 58);                     

c) (375,23 : 69).

Hướng dẫn giải:

                       

                     

 

a)     Số dư: (0,021)                

b)    Số dư: (0,08)                      

c)     Số dư: (0,56)


Bài 4 trang 72 Tiết 40 sgk Toán 5

Bài 4. Tìm x:

a)     (0,8 times x = 1,2 times 10)

b)    (210 : x = 14,92 – 6,52)

c)     (25 : x = 16 : 10)

d)    (6,2 times x = 43,18 + 18,82)

Hướng dẫn giải:

a) (0,8 times x = 1,2 times 10)               

    (0,8 times x = 12)                                  

    (x = 12:0,8)                                       

    (x =15)                                                 

b) (210 : x = 14,92 – 6,52)  

    (210 : x = 8,4 )

    (x  = 210 : 8,4 )

    (x = 25 )    

c) (25 : x = 16 : 10)

    (25 : x = 1,6)

    (x = 25 : 1,6)

    (x=15,625)

d) (6,2 times x = 43,18 + 18,82)

   (6,2 times x = 62)

   (x = 62 : 6,2)

   (x = 10)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-cau-1-2-3-4-trang-72-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp